Illustrasjonsbilde samhandling

Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Vi skal bidra til at OUS er en offensiv, fremtidsrettet og god samarbeidspartner. Pasienter og pårørende skal oppleve likeverdige helsetjenester og trygge, forutsigbare og koordinerte forløp som brukerne har vært med å utvikle. OUS’ pasienter tar informerte valg.

Kontakt oss

​​

Nyheter

  Fagfora for helsepersonell

  E-håndbok for Oslo universitetssykehus

  Mange utenfor sykehuset kan også ha nytte av å lese våre interne prosedyrer og styrende dokumenter. Her i denne internettutgaven presenterer vi et utvalg av dokumenter som vi deler med allmennheten. Dokumentene er først og fremst er skrevet for internt bruk, og form og innhold kan være preget av det. Oslo universitetssykehus tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget sykehus.
  E-håndbok for Oslo universitetssykehus
  illustrasjonsfoto

  Kurs for helsepersonell

  Sist oppdatert 18.08.2023