Illustrasjonsbilde samhandling

Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Vi skal bidra til at OUS er en offensiv, fremtidsrettet og god samarbeidspartner. Pasienter og pårørende skal oppleve likeverdige helsetjenester og trygge, forutsigbare og koordinerte forløp som brukerne har vært med å utvikle. OUS’ pasienter tar informerte valg.

Kontakt oss

​​

Nyheter

 • Barn i sorg
  10. mars 2023
  Barn er også pårørende og etterlatte

  Når det tristeste skjer, må helsepersonell alltid huske på å ivareta barna. Det er alltid de voksnes ansvar å se det sørgende barn, og komme det i møte. Vi kan aldri forvente at barna selv forteller hvor berørte de er.

 • En person som står foran en skjerm og foreleser for flere personer.
  26. januar 2023
  Gjennom brukermedvirkning i forskning kan vi spille hverandre gode

  Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) og Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY arrangerte et kurs for å løfte kunnskapsnivået rundt muskelskjeletthelse og revmatolog...

 • 9. mai 2022
  Håvard Danielsen tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris

  Prisen får Danielsen for å ha utviklet metoder ved hjelp av kunstig intelligens som kan gi kreftpasienter en mer presis prognose og motvirke overbehandling. Vi gratulerer!

Fagfora for helsepersonell

E-håndbok for Oslo universitetssykehus

Mange utenfor sykehuset kan også ha nytte av å lese våre interne prosedyrer og styrende dokumenter. Her i denne internettutgaven presenterer vi et utvalg av dokumenter som vi deler med allmennheten. Dokumentene er først og fremst er skrevet for internt bruk, og form og innhold kan være preget av det. Oslo universitetssykehus tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget sykehus.
E-håndbok for Oslo universitetssykehus
illustrasjonsfoto

Kurs for helsepersonell

Sist oppdatert 18.08.2023