Illustrasjonsbilde samhandling

Samhandling, helsefellesskap og helsekompetanse

Vi skal bidra til at OUS er en offensiv, fremtidsrettet og god samarbeidspartner. Pasienter og pårørende skal oppleve likeverdige helsetjenester og trygge, forutsigbare og koordinerte forløp som brukerne har vært med å utvikle. OUS’ pasienter tar informerte valg.

Kontakt oss

​​

Nyheter

  Fagfora for helsepersonell

  • Fullt
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 27.-29. august ved OUS
   Dette er et grunnkurs for å bli fasilitator i helsefaglig simulering. Alle deltagerne får mulighet til å prøve seg som fasilitator og gjort seg noen erfaringer om hvordan det er å fasilitere.
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 27.-29. august ved OUS
   27.
   august
   2024
   3 dager
  • Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 18.-20. september ved Sykehuset i Østfold
   Dette er et grunnkurs for å bli fasilitator i helsefaglig simulering. Alle deltagerne får mulighet til å prøve seg som fasilitator og gjort seg noen erfaringer om hvordan det er å fasilitere.
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 18.-20. september ved Sykehuset i Østfold
   18.
   september
   2024
   3 dager
  • Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 29.-31. oktober ved OUS
   Dette er et grunnkurs for å bli fasilitator i helsefaglig simulering. Alle deltagerne får mulighet til å prøve seg som fasilitator og gjort seg noen erfaringer om hvordan det er å fasilitere.
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 29.-31. oktober ved OUS
   29.
   oktober
   2024
   3 dager

  E-håndbok for Oslo universitetssykehus

  Mange utenfor sykehuset kan også ha nytte av å lese våre interne prosedyrer og styrende dokumenter. Her i denne internettutgaven presenterer vi et utvalg av dokumenter som vi deler med allmennheten. Dokumentene er først og fremst er skrevet for internt bruk, og form og innhold kan være preget av det. Oslo universitetssykehus tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget sykehus.
  E-håndbok for Oslo universitetssykehus
  illustrasjonsfoto

  Kurs for helsepersonell

  • Fullt
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 27.-29. august ved OUS
   Dette er et grunnkurs for å bli fasilitator i helsefaglig simulering. Alle deltagerne får mulighet til å prøve seg som fasilitator og gjort seg noen erfaringer om hvordan det er å fasilitere.
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 27.-29. august ved OUS
   27.
   august
   2024
   3 dager
  • Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 18.-20. september ved Sykehuset i Østfold
   Dette er et grunnkurs for å bli fasilitator i helsefaglig simulering. Alle deltagerne får mulighet til å prøve seg som fasilitator og gjort seg noen erfaringer om hvordan det er å fasilitere.
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 18.-20. september ved Sykehuset i Østfold
   18.
   september
   2024
   3 dager
  • Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 29.-31. oktober ved OUS
   Dette er et grunnkurs for å bli fasilitator i helsefaglig simulering. Alle deltagerne får mulighet til å prøve seg som fasilitator og gjort seg noen erfaringer om hvordan det er å fasilitere.
   Train-the-Trainer i helsefaglig simulering 29.-31. oktober ved OUS
   29.
   oktober
   2024
   3 dager
  Sist oppdatert 04.06.2024