Videreutdanninger for deg som jobber i TSB

Her finner du informasjon om videreutdanninger og spesialiseringsløp for arbeid i TSB.

Illustrasjon av en graduation-hatt

Følgende studiesteder tilbyr videreutdanning i rusproblematikk for studenter med helse- og sosialfaglig grunnutdanning. 

VID (Tidligere Diakonhjemmets høgskole i Oslo):
Videreutdanning i rusproblematikk og masterprogram

Høgskulen på Vestlandet (Bergen):
Psykisk helse-og rusarbeid (masterprogram)

Høgskulen på Vestlandet (Haugesund og Stord):
Samtidige rus- og psykiske lidingar (ROP) 

Høgskulen på Vestlandet (Stord):
Rus og psykisk helse

NTNU (Trondheim):
Rus og psykisk helsearbeid

Høgskulen i Volda:
Tiltak mot rusproblem

Høgskulen i Volda:
Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Høgskulen på Vestlandet (Førde): 
Rusproblematikk og rusarbeid

Universitetet i Agder (Grimstad):
Rus og avhengighetskunnskap

Universitetet i Stavanger:
Rus- og psykisk helsearbeid (masterprogram)

Universitetet i Sør-Øst Norge (Drammen):
Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Høgskolen Innlandet:
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, ​rus- og avhengighetsarbeid​

Norges arktiske universitet:
Videreutdanning i rus og psykisk helse

Andre videreutdanninger for helse- og sosialsektoren (utdanning.no)

Etter profesjonsstudiet, som ferdig utdannet lege, kan man i dag spesialisere seg innen rus- og avhengighetsmedisin.  Se informasjon om spesialiteten hos Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM). Seraf arrangerer fordypningsk​​urs i rus og psykiatri.

Som ferdig psykologutdannet kan man spesialisere seg videre innen rus- og avhengighetspsykologi, som er en av ni spesialiseringer. Spesialistforløpet består av en femårig etterutdanning.

De som ønsker en spesialitet i Rus og avhengighetspsykologi velger det som obligatorisk program (3 år) etter ettårig fellesprogram. Av det totale praksiskravet er det knyttet tre årsverk praksis som skal være innenfor arbeid med rus- og avhengighet. Psykologen skal arbeide på minst to tjenestesteder.

Psykologen skal tilegne seg arbeidserfaring fra de ulike organisatoriske nivå i tilbudet til personer med rus- og avhengighetsproblemer, samt deres pårørende.

Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, Nettbasert undervisning ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, Trondheim 

AOF Østfold (virtuelt klasserom): 
Miljøarbeid innen rus

Folkeuniversitetet (Oslo, Lillestrøm og Drammen):
Miljøarbeid innen rus (Fagskolegrad)

Fagskolen i Vestfold og Telemark (Porsgrunn, Horten):
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Fagskolegrad)

Lukas fagskole (Trondheim):
Psykisk helsearbeid og rusarbeid  (Fagskolegrad)

Andre videreutdanninger (utdanning.no)

 

​​

Sist oppdatert 16.02.2023