Kartlegging og henvisning av brukere av anabole-androgene steroider

Veiledning til Nav om brukere av anabole steroider

Her finner du en kort veiledning til Nav-ansatte om kartlegging og henvisning av brukere som har fått helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider.

Mann sitter bak er skrivebord og smiler til kameraet

​​​Hvordan hjelpe brukere av anabole steroider inn i behandling?

​Anabole-androgene steroider (AAS) er testosteron og lignende hormonpreparater. Når AAS benyttes for å øke muskelvolum og forbedre utseende og prestasjon, må preparatene inntas i doser som overstiger kroppens egenproduksjon av testosteron. De fleste inntar AAS som injeksjoner og/eller tabletter. Preparatene benyttes ofte i «kurer» på 6-12 uker med pauser av varierende lengde mellom, eller kontinuerlig med fast eller varierende dosering. Det brukes ofte flere ulike preparater samtidig, og mange kombinerer bruken med rusmidler. Flere menn enn kvinner bruker AAS.

​Hva skjer ved bruk?

​Bruk av AAS kan føre til en rekke fysiske og psykiske følgetilstander og avhengighetsutvikling. ​Bivirkningene kan variere avhengig av hvor i bruken personen er. Økt selvtillit og energinivå er vanlig under bruk, mens mange opplever angst, depresjon og søvnproblemer mellom kur eller etter avsluttet bruk. Risiko for bivirkninger øker ved høye doser, langtids bruk, bruk av rusmidler og individuelle sårbarhetsfaktorer. Mange kan også oppleve sosial isolasjon, økonomiske problemer, utfordringer i sosiale relasjoner og problemer med arbeid/skole​.

Rett til behandling i TSB

Stortingsmelding 30 (2012) integrerte dopingbruk i rusmiddelpolitikken og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble gitt ansvar for pasientgruppen. I prioriteringsveilederen for TSB står det at en pasient med tidligere eller nåværende bruk av ulike typer prestasjonsfremmende midler har veiledende rett til nødvendig helsehjelp i TSB, som innebærer poliklinisk behandling og samhandling med relevante aktører i 1. og 2.-linjetjenesten​.

Veiledende frist for behandlingsstart er 4 uker for de under 23 år og 12 uker for de over 23 år.

​Individuelle forhold som kan endre frist for start av helsehjelp er for eksempel; suicidalitet, fysisk og psykisk sykdom, omsorgsansvar, lidelsestrykk hos pasienten, risikofylt atferdsendring, økt voldsrisiko, selvdestruktiv adferd og risiko for tap av viktige sosiale relasjoner, bo-, skole-, og arbeidsforhold.

​Mulige bivirkninger

 • ​Kort lunte/aggresjon
 • Søvnforstyrrelse
 • ​Depresjon
 • Mani
 • Paranoiditet
 • Humørsvingninger
 • Psykose
 • Angst
 • Økt sjalusi
 • Høyt blodtrykk og hjertesykdom
 • Brystutvikling
 • Leverskade
 • Nyreskade​
 • Ubalanse i hormonsystemet
 • Smerter i ledd og muskulatur
 • Muskel- og seneskader
 • Impotens

​​Bivirkninger hos kvinner:

 • Økt behåring ansikt og kropp
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Redusert bryststørrelse
 • Forstørret klitoris
 • Dypere stemme​

Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Planlegg videre oppfølging med pasient og fastlege, og vurder henvisning til TSB.

Henvisning bør inneholde:

 • Kartlegging av AAS-bruk; alder ved første gangs bruk, periodevis eller kontinuerlig bruk, preparater, mengde oppgitt i mg/uke, andre prestasjonsfremmende midler.
 • Sykehistorie og rusmiddelanamnese.
 • Hvilke helseproblemer pasienten ønsker utredning og behandling for.
 • Tegn til avhengighet som økende doser, kortere pauser, kontinuerlig bruk og vansker med å slutte. 
 • Symptomer ved forsøk på å avslutte bruk.
 • Nåværende fysisk og psykisk tilstand.​

 

Om Steroideprosjektet

​Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kompetanseutviklingsprosjekt ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Prosjektet er opprettet og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, som et svar på utfordringer mange klinikere opplever i møtet med brukere av anabole steroider. Formålet med prosjektet er at brukere av anabole steroider med behov for hjelp, skal få tilbud om behandling av god og kunnskapsbasert kvalitet, uansett hvor i landet de bor.

Steroideprosjektet tilbyr veiledning til helsepersonell, samt gratis informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere og pårørende.

Mail: steroider@ous-hf.no
Telefon: 469 59 791

Les mer om Steroideprosjektet

Sist oppdatert 10.03.2023