«Vanlig» drikking hos eldre – et fremtidig folkehelseproblem

– Alkoholbruken øker mest blant middelaldrende og eldre. Utfordringen er ikke først og fremst at de utvikler avhengighet, men får helseskader som følger av «vanlig» drikking, sier Fred Rune Rahm.

Tone Øiern
Publisert 09.08.2018
Sist oppdatert 10.07.2023
Foto av Fred Rune Rahm

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl/KoRus Sør

– I folkehelsearbeidet med må vi flytte fokus fra misbruk og avhengighet av rusmidler, til skadelig bruk, sier Fred Rune Rahm

Alt tyder på at morgendagens eldre vil ha et høyere alkoholkonsum enn dagens og gårsdagens. Lege og spesialrådgiver ved KoRus Sør, Fred Rune Rahm, har arbeidet med alkohol og eldres helse i en årrekke.

«Sikre grenser»?

Mange holder seg innenfor det de tror er et "trygt" drikkenivå ut fra helserådene de har fått gjennom livet, men Rahm tror ikke de gir gode nok indikatorer på hvor mye alkohol hver og en i alderen 65+ tåler:
– Når man kommer opp i åra er det umulig å si sikkert hva som er «mye» og «lite» alkoholbruk for hver alder. Gruppen eldre er veldig sammensatt. Mange av dagens 70-åringer har en almen helse tilsvarende den en 50-åring hadde for bare 50 år siden. «Sikre grenser» for alkoholbruk bør også ses i lys av den enkeltes helse og medisinbruk, og være tema i samtale med leger og annet helsepersonell.

Rett til forebygging og behandling gjelder alle

– Aldri har så mange eldre hatt så mange friske leveår foran seg. Fordi mange kan holde seg friske mye lengre, har de forventninger til både funksjonsnivå og fremtidige opplevelser. Forebyggende informasjon er derfor viktig. Om et alkoholproblem oppstår, har vi de samme krav til behandling som alle andre, pasientrettighetene opphører ikke å gjelde når vi fyller 65!

– Hvorfor drikker seniorer mer?
– Et mer urbant levesett, mer hedonistiske og mindre kollektive verdier er forhold som støtter trenden til eldres økte forbruk av alkohol.  

Fjern fokus fra misbruk og avhengighet   

– Hvorfor bør vi følge med på utviklingen av alkoholbruk hos eldre?
– På linje med alle andre helsefaktorer bør den enkelte gis et godt grunnlag for å vurdere hvor mye alkohol vi vil nyte!
– Begreper som misbruk og avhengighet er ofte helt upassende å diskutere i denne aldersgruppen, understreker legen.  – Ofte skal det ikke mye alkohol til for å skade helsen til en eldre person. Bare at vi har mindre væskevolum i kroppen gjør at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre. Dessuten bruker eldre mer medisiner enn yngre og mange vet for lite om interaksjoner mellom medisiner, sykdom og alkohol.  

Forviklinger

– Det kan ofte oppstå et surr av sammenhenger hos en tilårskommen person, der høna og egget blir vanskelig å skille. Som når bivirkninger av blodtrykksmedisin dempes med alkohol, og pasienten ender med enda mer medisiner for ubehaget som oppstår.

– Utelukker du at alkohol kan ha en gunstig virkning på eldres helse, for eksempel ved å dempe stress?
– Ja. Et sikkert råd å gi, er «start ikke å drikke for helsas skyld!». Hygge og nytelse er de eneste gode begrunnelsene for å bruke alkohol. 

– Hva er din melding til politikere?
– Å sikre individuell helse og funksjonsnivå gjennom de lange livene til den kommende, "friske" populasjonen eldre handler blant annet om nivået av alkoholbruk. Det er ikke sikkert at den framtidige velferdsstaten har råd til alkoholrelaterte skader hos neste generasjon eldre. Det beste er å anlegge et folkehelseperspektiv på problemstillingen.
– Her er nøkkelen bevissthet og kunnskap uten stigmatisering og moralisme.