Unge og rusbehandling

National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 prinsipper. Et hefte om prinsippene og bakgrunnen for dem, er oversatt til norsk og tilpasset norsk kontekst.

Tenåringsgutt sitter utendørs med et tankefullt ansiktsuttrykk
Bilde av heftets forside

Hvordan virker rusmidler på ungdom? I de senere årene er unges  sårbarhet for helseskader av rusbruk bedre klarlagt, og metoder for behandling og oppfølging av unge med ruslidelser satt under lupen. Det amerikanske National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet denne kunnskapen i 13 prinsipper for behandling av ruslidelser hos ungdom.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har oversatt og tilpasset heftet for norske brukere. Utgivelsen er digitalisert med mange lenker til forskning og kilder til klinisk erfaring og brukerkunnskap.

Heftet er beregnet på helsepersonell, familier og andre som kan ha behov for å vite om virksomme tilnærminger i arbeidet med unge med ruslidelser.


 

​ 

Sist oppdatert 08.09.2023