Selvhjelp og samtaletjenester ved rus- og avhengighetsproblemer

Her finner du en oversikt over selvhjelpsgrupper og andre verktøy for selvhjelpsformål, anonyme samtaletjenester og lærings- og mestringssentre.

En kvinne og en mann sitter i samtale

​Selvhjelpsgrupper

I Norge finnes det mer enn 500 selvhjelpsgrupper av og med personer med rus- og avhengighetsproblemer. Formålet er å bruke egne og likemenns krefter og ressurser til å mestre eller komme ut av avhengighet til rusmidler eller spill. 

Mange blir kjent med hva egne problemer handler om og lærer seg å håndtere dem bedre gjennom selvhjelpsgrupper eller selvhjelpsprogram, der en kan støtte og oppmuntre hverandre. Selvhjelpsarbeid, både individuelt og i gruppe, handler om å gjøre skrittvise endringer i eget liv.

Selvhjelp Norge, et nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, har laget en oversikt over organisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet som har selvhjelpstilbud. 

Se oversikten over organisasjoner her

SMIL – Sammen midt i livet

 • ​Et gratis, brukerstyrt program for mødre og barn under to år, der barna har blitt eksponert for opiater i fosterlivet, enten i form av smertebehandling med opiatholdige preparater eller i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Tilbyr et positivt fellesskap, for å bli bevisst sine styrker og utfordringer, samt få en stabil og trygg start i rollen som mor.
 • Les mer på: SMIL – proLAR Nett

​​

Apper til selvhjelpsformål

MinPlan

Dette er en kriseplan hvor du kan legge inn dine faresignaler knyttet til dårligere psykisk helse eller rusmiddelbruk, strategier og løsninger for å håndtere vanskelige situasjoner eller perioder og mulighet for å legge inn oversikt over nettverk. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å bli bevisst på hvordan man ønsker å jobbe med endring eller forskjellige vanskelige situasjoner. Appen har også en karttjeneste for å finne veien og telefonnummeret til nærmeste legevakt. Den er gratis.

HAP - cannabis

Et hjelpemiddel for deg som ønsker å slutte med, ta en pause fra, eller redusere ditt forbruk av cannabis. Appen tar utgangspunkt i Hasjavvenningsprogrammet (HAP).

Drikkevett

Appen gir en oversikt over hvor mye du drikker og kan være til hjelp dersom du ønsker bedre kontroll over inntaket ditt – både i løpet av en drikkeepisode​ og over en periode. Du kan også bruke den for å registrere hvite perioder.

Andre selvhjelpsverktøy

Helse Norges nettside «Lev» finner du gratis og kunnskapsbaserte verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger informasjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse.

Spillsnakk.no​ er et nettsted som drives av Universitetssykehuset Nord-Norge, som gir anonym og gratis veiledning i hvordan du kan kontrollere spilling, enten det er dataspill eller pengespill.

Blå Kors har utviklet et hverdagskompetanseprogram med fokus på praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et såkalt «vanlig liv». Her finnes digitale ressurser som kan brukes som selvhjelpsprogram.

Det finnes testverktøy som du kan fylle ut selv for å få en indikator på om problemene dine er lette eller mer alvorlige, samt verktøy for å utforske hvilken betydning rusmidlene har i livet ditt. 
 • Audit identifiserer problemfylt bruk av alkohol
 • Alcohol E kartlegger alkoholens funksjon i livet ditt
 • Dudit identifiserer problemfylt bruk av illegale rusmidler eller legemidler
 • Dudit E kartlegger rusmidlenes/legemidlenes funksjon i livet ditt

Les også: Hvor mye alkohol tåler kroppen? Slik sjekker du egne vaner

Samtaletjenester om rus

Disse tjenestene gir deg svar via telefon eller chat hvis du lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk. Tjenestene er landsdekkende, gratis og du kan være anonym.

 • RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. Du kan anonymt ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. Profesjonelle veiledere gir informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Chat og telefon er åpen hverdager mellom kl. 11.00 og 18.00. Nummeret er 915 08 588. Tjenesten finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune.
  Informasjon og chat
 • Hjelpetelefonen Mental Helse er drevet av organisasjonen Mental Helse. Frivillige veiledere besvarer anrop døgnet rundt, hele året. Hjelpetelefonens telefonnummer er 116 123.
  Hjelpetelefonen Mental Helse
 • Dopingkontakten er Antidoping Norges publikumsrettede informasjons- og samtaletjeneste om blant annet bruk av dopingmidler. De er tilgjengelige på chat, telefon og​ e-post. Telefontjenesten er åpen mandag, tirsdag og torsdag​​. Dopingkontaktens telefonnummer er 800 50 200. 
  Dopingkontakten
 • Informasjonssamtale om steroider er et tilbud knyttet til Steroideprosjektet ved ​Oslo universitetssykehus. Telefontjenesten er åpen 08:30 til 15:00. Telefonnummeret er 469 59 791.
  Informasjonssamtale etter bruk av anabole-androgene steroider
 • ​Ivareta sin pårørendetelefon er et tilbud til pårørende om å få snakke med andre som selv har erfart hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig. Den betjenes på hverdager og de fleste helge- og helligdager mellom 09:00 og ​15:00. Pårørende-telefonens telefonnummer er 800 40 567.
  Ivareta pårørendetelefon
 • Barn av rusmisbrukere sin chat
  På nettsiden til organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR) kan barn og unge snakke med voksne om drikking eller annet rusmisbruk. Den betjenes av frivillige i organisasjonen og er åpen søndag til to​rsdag fra 17.00 til 20.00.
  BARSNAKK

Lærings- og mestringssentre

Lærings- og mestringssentre gir tilbud til de som ønsker innsikt om helseproblemer og tilstander og hjelp til å mestre hverdagen.

Mer enn 60 lærings- og mestringssentre (LMS) i landet tilbyr undervisning og annen kunnskapsformidling, samt sosial støtte til personer som har helseproblemer, inkludert rusproblemer. Sentrene er lokalisert i norske sykehus.

Målet med aktiviteten er at pasienter, deres familier og venner skal få utvidet innsikt om egen situasjon og bli styrket i å mestre hverdagen. Tilbudene gis ofte i form av gruppetilbud, enten i sykehusenes lokaler eller på kommunale tjenestesteder. Mange lærings- og mestringstilbud utformes i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjoner.

Ikke alle LMS har lærings- og mestringstilbud innen feltet rus og psykisk helse, men andelen som tilbyr dette er økende. Flesteparten av disse har pårørende som målgruppe.

Lærings- og mestringssentre i helseforetakene

 

​​

 

Sist oppdatert 27.04.2023