Ny i TSB

Er du nyansatt i TSB? Vi har laget et introduksjonskurs til deg! I kurset får blant annet møte noen av pasientene våre og bli kjent med det tverrfaglige fellesskapet vi har i TSB.

Illustrasjon av spillbrettet i e-læringskurset
Innholdet i e-læringskurset skjuler seg bak feltene i dette spillbrettet.

E-læringskurset «Ny i TSB» er spillbasert og lar deg bevege deg rundt på spillbrettet. Bak feltene blir du bedre kjent med pasienter i TSB, hvilke fagprofesjoner pasientene møter og hvilke samarbeidspartnere som er viktige for oss. I tillegg blir du introdusert for en ordbok med et utvalg av «stammespråket» i TSB. Her får du forklart mange av uttrykkene og forkortelsene du vil møte på.

Kurset skal gi en bredere forståelse av hvilken plass TSB har i spesialisthelsetjenesten. Vi håper at kurset også vil bidra til å skape engasjement, stolthet og glede over din arbeidsplass og yrkesvalg i TSB! Kurset finner du i din regionale læringsportal. Har du ikke tilgang til læringsportal? Kurset kan også tas uten innlogging i lenken under.

Ta kurset her

Hvem bør ta kurset?

E-læringskurset er utviklet for alle nyansatte i TSB over hele landet – uansett om du er helse-/sosialfaglig medarbeider eller har en annen fagbakgrunn og rolle. Har du tidligere erfaring fra TSB, og kanskje har jobbet mange år i tjenestene, vil vi fortsatt anbefale at du gjennomfører dette kurset – på den måten kan vi bygge en felles kunnskapsbase for hele TSB.

Kurset vil gi deg bedre kjennskap til

  • hva rus- og avhengighetslidelser er
  • faglige tilnærminger og metoder som benyttes i TSB
  • bakgrunnen for TSB og tverrfagligheten
  • sentrale lover, regler og andre premissgivende forhold
  • samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
  • hvordan brukermedvirkning kan ivaretas på system-, tjeneste- og individnivå

En brikke i TSB-skolen

For å utvikle kvaliteten i TSB, må vi alltid ta i bruk både ny og eksisterende kunnskap. E-læringskurset for nyansatte er bare den første puslespillbrikken i «TSB-skolen». TSB-skolen skal gi tilgang på metoder, verktøy og aktiviteter som er nyttige og nødvendig for å drive strategisk og systematisk kompetanseutvikling. Den skal være et virkemiddel for ledere i arbeidet m​ed å tilrettelegge for livslang læring for​ sine medarbeidere. Her skal vi utvikle, samle og spre læringsaktiviteter og -metoder.

 

 

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

​​Nyansattkurset "Ny i TSB" er allerede gjennomført av over 1000 ansatte og har fått svært positive tilbakemeldinger. Flere av de som har tatt kurset sier at de nå bedre ser sammenhengen mel​​lom pasientens behov og det tverrfaglige fellesskapet i TSB. ​

Dette er et lite utvalg av tilbakemeldingene vi har fått:

«Enkle forklaringer på kompliserte emner.»

«Jeg synes dette e-læringskurset er et av de beste jeg har tatt. Flott utforming og visuelt inntrykk. Klarte å fange hele veien. Ble ikke kjedelig. Formidler svært godt på mange temaer. God blanding av informasjon, oppslagsverk, quiz.»

«Alt var bra. Tilsynelatende enkelt, men har likevel god dybde. Svært omfattende, settes inn i diverse muligheter for progressiv viten i feltet.»

«Gir en god oversikt over organiseringen internt og eksternt. Nyttig informasjon om metodikk og hvilket handlingsrom jeg har som behandler.»​​​​


​​

 

Sist oppdatert 14.08.2023