Når journalisten ringer – tips og råd til å håndtere media

Som leder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør du være forberedt på at media kan ta kontakt. Anse dette som en mulighet for å fortelle om behandlingstilbudet og kunnskapsgrunnlaget for rusbehandling!

Publisert 07.07.2022
Sist oppdatert 14.02.2023
En person som holder en baby

​Rus engasjerer

Rusmiddelbruk, rusavhengighet og rusbehandling er temaer som stadig engasjerer mediene. Journalister ber ofte ledere om å få kommentarer og synspunkter på saker de skriver. Dette er medienes oppgave.

TSB-ledere kan være glade for dette engasjementet og bør ønske journalister velkommen. Det er å anse som en mulighet til å formidle kunnskap om rusbehandling og informasjon om tilbudet du har ansvar for. Du kan også selv ta kontakt med mediene for å få omtale av et tema du brenner for. Eksempelvis kan du skrive et leserinnlegg eller en kronikk, be om et intervju eller tipse om en sak som bør skrives om.

Muligheter og fallgruver

Få tenker gjennom at det å bli leder også innebærer et ansvar for å svare ut medieforespørsler. Mange lærer mediehåndteringen på den harde måten, med alt det innebærer å bli eksponert i tv, radio, aviser eller sosiale medier.

Mediene bør møtes med den åpenhet og prioritet som kreves av en offentlig aktør som tilbyr rusbehandling. Dette gjelder også når saken er av en kritisk natur. Da er det smart å ha tenkt gjennom en strategi på forhånd.

Forberedelser til intervjuet

Når journalisten ringer

 • Vær vennlig og imøtekommende
 • Spør hva saken gjelder, hvilken rolle du er tiltenkt, hvem andre som er intervjuet og tidsfrist for tilbakemelding.
 • Be om å få ringe tilbake.
 • Avklar om du er rett person til å svare.
 • Husk pasientvernet, informasjonen du gir til media kan ikke bryte med taushetsplikten.

Ta deg tid til forberedelser

 • Vurder om du bør varsle oppover eller nedover i virksomhetens linje. Hvem bør ha kjennskap til medieoppslaget før det kommer?
 • Formuler ett, to eller tre korte hovedbudskap. Hva er det viktigste for deg å få frem?
 • Fjern deg fra detaljfokus – løft problemstillingen og forsøk å formulere deg enkelt, poengtert og saklig. Unngå faguttrykk.
 • Vær forsiktig med å uttale deg om andres innsats og tilbud. Unngå å ende i en «splitt og hersk»-situasjon.
 • Tenk gjennom mulige kritiske spørsmål, og hvordan du kan svare på dem.
 • Avtal på forhånd å få lese/høre egne sitater før publisering. Du har krav på å få rettet feil i egne sitater, men ikke krav på å endre hva journalisten ellers skriver.
 • Hvis det er foto- eller TV-intervju, tenk gjennom hvordan du kan se presentabel ut gjennom valg av antrekk og fremtoning.
 • Dersom det dreier seg om et radio- eller TV-intervju, kan du be om å få høre spørsmålene på forhånd. Du kan også be om å få første spørsmål før opptak starter, slik at du kommer godt i gang.
 • I tvil? Be om råd fra en kommunikasjonsrådgiver eller en erfaren TSB-leder.

Under intervjuet

 • Få frem hovedbudskapet – det som er viktigst.
 • Ikke fullfør setningen hvis du kommer skjevt ut. Bryt – tenk i noen sekunder – og begynn på nytt.
 • Svar på det du kan. Det er lov å si «dette må jeg sjekke», «dette vet jeg ikke» eller «dette ligger utenfor mitt ansvarsområde». Hold deg til fakta – bløff vil bli avslørt.
 • Forsøk å gi positive svar på negative spørsmål. Svar først kort på spørsmålet og bygg deretter bro over til sakens kjerne, for eksempel ved å si «utfordringen er…» eller «denne saken dreier seg om…»
 • En journalist vil ofte stille samme spørsmål på flere måter for å se om du er konsistent i uttalelsene dine. Dette er helt vanlig. Hold hodet kaldt og gi det samme svaret hver gang.
 • Unngå synsing eller spekulasjoner av typen «hvis det du sier er riktig…» La vær å diskutere faglige spørsmål du ikke har greie på – og diskuter ikke spørsmål om skyld.
 • La vær å gjenta negative uttrykk journalisten bruker. Det kan bli oppfattet som en bekreftelse på at noe er galt.
 • «Ingen kommentar» er sjelden et godt svar. Forklar heller hvorfor du ikke kan uttale deg.
 • Korreksjoner eller dementier bør begrenses til det som er viktig. Ikke korriger detaljer, det viktigste er at hovedbudskapet kommer frem.

Debrief

 • Tenk gjennom: Hva har jeg lært? Hva gikk bra? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang?
 • Vanskelig likevel? Debrief med en mer erfaren TSB-leder.

Når medarbeidere uttaler seg til media

Som hovedregel kan alle ansatte uttale seg til mediene om sitt ansvarsområde. Du som leder kan forvente at de orienterer deg om dette. Det er selvsagt lov å være faglig uenig, men fagfolk bør diskutere saker internt før de diskuteres eksternt. Still opp for egne medarbeidere når de har uttalt seg i media og gi ærlige tilbakemeldinger. De samme tipsene for god mediehåndtering som gjelder deg, gjelder også dine medarbeidere! Del dem gjerne – og diskuter på personalmøte hvordan dere skal håndtere mediehenvendelser eller initiativ overfor media.

Kilde: Intern håndbok i mediehåndtering for Oslo universitetssykehus. ​


​​