Fem kjappe med Trine Lise Johannesen

Denne utgaves svar på «Fem kjappe» er fra Trine Lise Johannesen. Lederen for Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus er kjent for deltakerne ved TSB-lederkonferansen som quissvinner. Da handlet spørsmålene om TSB. Nå handler de om henne selv.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 16.10.2017
Sist oppdatert 14.02.2023
Foto av Trine Lise Johannesen

– Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?

– At vi som helsepersonell må bidra til å tro på håp om bedring. Håp omdannes til energi i møte med problemer, og håpet er derfor livsviktig

– Hvilke forskjell ønsker du å gjøre som leder? 

– Jeg ønsker å bidra til jobbtilfredshet for mine ansatte. Jeg vil bidra til at de opplever å få anerkjennelse for jobben de gjør og at de har selvstendighet i jobben. Det å bidra til gode relasjoner mellom arbeidskollegaer, og opplevelsen av meningsfulle arbeidsoppgaver. Dette mener jeg bidrar til et engasjement som er avgjørende for å kunne drive med systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid.  Da vil vi sammen kunne lage gode organisatoriske mål.  

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Individuell behandling i alle ledd i hjelpeapparatet. I det legger jeg at vi må møte mennesket, ikke sette merkelapper eller sette pasientene våre i båser. Det innebærer også samhandling mellom de ulike delene av hjelpeapparatet, der pasientens behov og ønsker står i sentrum. Hjelpeapparatet må strekke seg, for sammen kunne gi pasienten den behandlingen og hjelpen de trenger for å nå sine mål.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i forhold til jobben du gjør nå? 

– Som relativt ny leder burde jeg vel sagt en bok om ledelse. Men jeg velger isteden en skjønnlitterær bok: «Dette er mine gamle dager» av Tore Renberg. I denne boken forsoner både rollefigur og forfatter seg med en avdød og alkoholisert far. Jeg synes det er en varm og rørende bok.

– Dette gir meg ny energi:

– Mine engasjerte kollegaer og ansatte.  Jeg er så heldig at jeg har ansatte som byr på seg selv og som har masse humor. Gjennom humor løsner man opp, noe som gir rom for åpen, alternativ og mer kreativ tenkning.

Kort om Trine Lise

​Navn: Trine Lise Johannesen

Stilling: Seksjonsleder ved Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF

Født: 1974

Utdannelse: Sosionom med mastergrad i Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer

På skrivebordet nå: Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer​