Fem kjappe med Gro Helen Øiestad Nordberg

Avdelingsleder i ARA ved Akershus universitetssykehus ønsker å være en tilgjengelig leder som bidrar til et trygt arbeidsmiljø. Om 10 år håper hun at de ulike aktørene i helsetjenesten har blitt bedre på samhandling. Her kan du bli enda bedre kjent med henne.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 22.08.2023
Sist oppdatert 23.08.2023
Foto av Gro Helen Øiestad Nordberg

Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer? 

– Rollen som avdelingsleder i ARA ved Akershus universitetssykehus muliggjør at jeg kan jobbe for å bevare og videreutvikle gode pasientforløp i TSB. Helsetjenestene står ovenfor store utfordringer som krever nytenkning, omstilling og økt digitalisering. Sammen med engasjerte, dyktige og gode kollegaer i avdelingen kan jeg gjennom denne jobben være en bidragsyter til at vi fortsatt gir god pasientbehandling og at ARA skal være et spennende, faglig utviklende og godt sted å jobbe. 

Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder? 

– Jeg ønsker å være en tilgjengelig leder som legger til rette for gode diskusjoner, åpenhet og nytenkning. Vi tilbringer mange timer på jobben, så jeg ønsker også som leder å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø der vi i fellesskap ser på videreutvikling av våre tjenester til det beste for våre pasienter.  

Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse? 

– Vanskelig med bare ett suksesskriterium, men da må det nok bli tverrfaglighet. Våre pasienter er mennesker med komplekse og sammensatte utfordringer. De trenger derfor å bli møtt med ulike faglige tilnærminger gjennom sine pasientforløp.  Tverrfagligheten og tett samarbeid med førstelinjen tenker jeg er nøkkelen til å få til gode endringsprosesser i behandlingen av rus og avhengighetslidelser. Også tid da. Endring tar tid, vi må i mange pasientforløp være tålmodige. Da ble det visst litt mer enn ett suksesskriterium...

Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå? 

– I min første lederjobb i TSB jobbet jeg sammen med en klok og dyktig psykolog. Han lærte meg og inspirerte meg til å se viktigheten av å gjøre individuelle vurderinger, og se de mulighetene for positiv endring og løsninger som ligger der. Både i møte med pasienter og medarbeidere. Som leder er det å være løsningsorientert, ha evnen til å se muligheter og være nytenkende sammen med resten av gjengen i avdelingen, det som inspirer meg mest.

Hvor er TSB om 10 år? 

– I 2034 har de ulike aktørene i helsetjenesten blitt bedre på samhandling. Vi har utviklet gode samhandlingsmodeller internt og eksternt, og vi tenker i større grad at dette er våre felles pasienter som til enhver tid skal få den helsehjelpen de er i behov av. Vi har også utviklet og tatt i bruk digitale tilbakemeldingsverktøy fra våre pasienter som vi bruker aktivt i pasientbehandlingen, men også på systemnivå for å kontinuerlig forbedre helsehjelpen vi gir. ​

Kort om Gro Helen

Navn: Gro Helen Øiestad Nordberg

Stilling: Avdelingsleder ved Avdeling rus og avhengighet, Akershus universitetssykehus

Født: 1981

Utdannelse: Sosionom med videreutdanning i helseledelse og rus og avhengighetsproblematikk

På skrivebordet nå: Kaffekopp, airpods og mange gule post-it lapper etter sommerferien

​​