Fem kjappe med Bjørn Vådal

Bjørn Vådal har tredd inn i stillingen som ny direktør for Blå Kors Borgestadklinikken. Nå ønsker han, sammen med de ansatte, å ha fokus på det som virker, se etter muligheter og identifisere flaskehalser. Vådal er spesielt opptatt av brukermedvirkning og å se hver pasient og pårørende som en ressurs.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 23.01.2019
Sist oppdatert 03.08.2023
Foto av Bjørn Vådal

​– Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?

– Hvor viktig det er å se pasientene og pårørende som en ressurs. Medvirkning er derfor et nøkkelord for meg. Det handler om individuell medvirkning så pasienten kan delta aktivt i alle forhold som omhandler seg selv. Kollektiv medvirkning når vi aktivt bruker tilbakemeldinger fra pasienter og brukerorganisasjonene for å utvikle og forbedre behandlingstilbudene. Det handler også om å aktivt involvere nære omsorgspersoner som vil være del av pasientens liv etter endt behandling.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Som nyansatt direktør tenker jeg min viktigste lederoppgave er å bruke spisskompetansen på Blå kors Borgestadklinikken slik at pasientene og deres nærmeste opplever at vi bryr oss og at vi har et kvalitativt godt tilbud. Jeg vil sammen med de ansatte ha fokus på det som virker, se etter muligheter og være opptatt av å identifisere flaskehalser. Involvering, forventningsavklaring og fokus på utvikling er viktige nøkkelord for meg i utøvelse av ledelse.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Involvering for å få til samarbeid og god behandlingsallianse. Dette krever at vi setter pasientens behov i sentrum. Det er hva hver pasient trenger som må bestemme vår tilnærming og hvem man samarbeider med. Personer som er, og vil være, en ressurs i pasientens liv må involveres. For meg er det viktig at vi har fokus på relasjon og hjelperolle, følelser og samregulering, samt samarbeid.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– "Samarbeid og konflikt – to sider av samme sak" av Kjartan Skogly Kversøy og Marit Hartviksen. Dette er en bok jeg har blitt presentert for gjennom studiet veiledning og coaching på Oslo MET. Her har jeg også fått møte forfatteren som har demonstrert flere av bokens verktøy for å gjøre endringsarbeid på egne arbeidsplasser. Det jeg liker spesielt godt med boken er at den har fokus på handling.

– Dette gir meg ny energi:

– Trening, reising, hytteliv og tid med familie og venner. I jobbsammenheng så får jeg energi av kollegaer som er ivrige, engasjerte, endringsvillige og som har humor og latter.

Kort om Bjørn

Navn: Bjørn Vådal

Stilling: Direktør Blå Kors Borgestadklinikken

Født: 25. juni 1977

Utdannelse: Psykiatrisk sykepleier, bachelor i helseledelse og veiledning og coaching

På skrivebordet nå: Strategisk plan for Blå Kors Norge 2018-2022


​​