Fem kjappe med Arve Kambe

Å møte folk med respekt, forståelse, faglig innsikt og å være et godt menneske samtidig som man er fagperson, mener Arve Kambe er de viktigste suksesskriteriene i behandling av rus- og avhengighetslidelse.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 24.05.2022
Sist oppdatert 03.08.2023
Arve Kvambe

​– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Som direktør ved Blå Kors Haugaland A-Senter får jeg et innblikk i spennet mellom vårt viktige samfunnsoppdrag på vegne av innbyggerne i Norge, som skal forvaltes gjennom avtale med Helse Vest. Jeg sitter nær på klinikksjef og våre høyt kvalifiserte medarbeidere, deltar på møter med oppdragsgivere, treffer pasienter i gangen og uteområder og noen ganger til lunsj, deltar i samfunnsdebatten og følger med på faglig utvikling. I mine tidligere jobber og verv har mine styrker vært å balansere ulike hensyn mot hverandre for å finne en fremtidsrettet løsning som fungerer for det enkelte mennesket, enten det er som pasient, ansatt eller pårørende. Jeg har kort vei til det faglige nivået hos oss på Blå Kors Haugaland A-Senter og til oppdragsgiver i Helse Vest, og samarbeidspartner i Helse Fonna. Ved å samarbeide godt og finne gode forslag vil jeg kunne bli lyttet til, og dermed forbedre pasienttilbudet til våre nåværende og fremtidige pasienter.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder? 

– Jeg tror at jeg gjennom å være søkende, lyttende og lærende kan vi utvikle en god innsikt i vår virksomhet, våre ansatte, pasienter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Slik at våre ledere og ansatte får frihet under ansvar og tillit til å utvikle seg selv og Blå Kors Haugaland A-Senter.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Å møte folk med respekt for den enkeltes livssituasjon, forståelse av hva som kan bidra til å hjelpe gjennom faglig innsikt, bruk av forskningsrelevante temaer og være et godt menneske samtidig som man er fagperson eller spesialist. Å gi mennesker en ny sjanse, skritt for skritt, kan være løsningen for mange.

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Mine verv som folkevalgt for Høyre på Stortinget, Fylkestinget i Rogaland og bystyret i Haugesund hvor jeg har vært ombudsmann for innbyggerne, har gjort at engasjementet for å gi mennesker en ny sjanse får en flott fortsettelse.

– Hvor er TSB om 10 år?

– TSB er godt integrert som høykompetent spesialisthelsetjeneste som sikrer helhetlige og sammenhengende pasientforløp for pasientene. Vi har fått flere spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin som ivaretar behovet på en bedre måte enn i dag, og flere psykologer har tatt spesialisering innen rus- og avhengighetspsykologi. Tjenestene er tilgjengelig for alle i større grad enn i dag. Og TSB vil oppleve en krevende vekst som inntreffer ved at etterkrigsbarna begynner å bli godt voksne og kanskje en økende andel av pasientene kommer inn i TSB med somatiske utfordringer i tillegg til aldersrelaterte helseutfordringer.

Kort om Arve

​Navn: Arve Kambe

Stilling: Direktør ved Blå Kors Haugaland A-senter

Født: 25.11.74

Utdannelse: Cand.mag. Sammenlignende politikk, Juss og Historie, samt EMBA Master of Business Administration, UiA

På skrivebordet nå: Anbudet for TSB i Helse Vest 2023-2030​


​​