Dette mener vi

Her kan du lese høringsuttalelser og andre offentlige innlegg fra oss i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Illustrasjon av tre mennesker med en snakkeboble over dem

​Kronikker

Kronikker og kommentarartikler i media skrevet av våre ansatte i Nasjonal kompetansettjeneste TSB.

Vi må snakke sant om behandlingstilbudet til ruspasienter​
Kronikk av Guri Spilhaug, Dagens medisin 07.02.23

Er overdoser slutten – eller en mulighet for endring?​
Innlegg av Merete Taksdal, Ekspertsykehuset 31.08.22

Når kommer rus-spesialistene?
Kronikk av Guri Spilhaug, Dagens medisin 23.03.22

Velkommen til en ambisiøs alkoholstrategi
Kronikk av Guri Spilhaug, Dagens medisin 31.03.21 

Det sosiale er viktig for livskvaliteten blant mennesker dømt til soning eller behandling
Forskningsomtale, Ashley E. Muller og Ingrid A. Havnes, FHI.no 31.01.20

Er alkoholbruk del av pasientens sykdomsbilde?
Kronikk av Merete Taksdal, Ekspertsykehuset 01.07.20

Tør å spørre!
Kronikk av Hilde Harwiss, rus.no 28.01.20

Anabole steroider – en «lillebror» i rusfeltet?
Oppslag med Ingrid Amalia Havnes, rus.no 24.11.20

Hvorfor møter vi rusavhengige annerledes enn andre akuttpasienter?
Kronikk av Guri Spilhaug, Dagens medisin 24.03.19

Hvorfor er det farligere for ungdom å ruse seg enn voksne?
Kronikk av Espen Ajo Arnevik, Forskningssykehuset 27.01.18

Hvordan påvirker treningsdop hjertet og hjernen?
Innlegg av Ingrid Amalia Havnes og Astrid Bjørnebekk, Ekspertsykehuset 09.04.18

Høringsuttalelser og innspill til aktuelle politiske saker

​Nasjonal kompetansetjeneste TSB skriver høringsuttalelser til saker som er relevante for helsefagområdet. Her er aktive høringer og innspillsrunder som vi har svart på:

Høring – Forslag om endring av pasien​tbetalingsforskriften – fritak for egenandel for poliklinisk helsehjelp for LAR-pasienter (regjeringen.no)​​​​​

Høring – Tid f​or han​dling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste (regjeringen.no)

Høring  Forsk​rift om brukerplan (regjeringen.no)​​​​

Høring – Tvangsbegrensningsutvalgets innstilling (PDF)

Innspill til nasjonal helse- og samhandlingsplan (PDF)

​Ønsker du å lese andre av våre høringsuttalelser, ta kontakt med oss på tsb@ous-hf.no​SIGNERTARTIKLER FRA NASJONAL KOMPETANSETJENESTE TSB

  • Foto av Guri Spilhaug
    – Min kongstanke er at TSB blir fullverdig

    Guri Spilhaugs kongstanke er at TSB blir en fullverdig og synlig spesialisthelsetjeneste som dekker alle pasientenes behov og der tjenestetilbudet er lett å finne for alle.

  • Foto av flere tomme stoler
    Utilgjengelig helsehjelp?

    Riktig hjelp til en person som sliter med rusproblemer fordrer at leger og andre henvisere kjenner hvordan spesialisthjelpen er bygget opp. I rusbehandling handler det ikke bare om å få hjelp, men å bli loset til rett hjelp.

Sist oppdatert 18.07.2023