Behandling av spilleproblemer

Dersom du tror du er spillavhengig, bør du søke hjelp. Her finner du informasjon om hvordan få hjelp med spilleproblemer, og lenker til ulike ressurser og informasjonssider.

Mann står innendørs og ser ut av et vindu med et tankefullt ansiktsuttrykk.

​Hva er spillavhengighet?

En definisjon på spillavhengighet er at du har mistet kontrollen på spillingen og at det dominerer livet i både tanker, følelser og atferd. Behandling kan hjelpe deg til å akseptere problemet, ta kontroll over spillingen og lære deg å håndtere risikosituasjoner.

I Norge er pengespillavhengighet en diagnose som gir deg rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Dataspillavhengighet er klassifisert som en diagnose av Verdens helseorganisasjon, men foreløpig ikke i Norge. Du kan likevel få hjelp og behandling for spilleproblemer, enten det gjelder pengespill eller dataspill. Ta kontakt med din fastlege, som ved behov kan henvise deg videre til egnet behandlingssted.  

På helsenorge.no finner du informasjon om faresignaler du skal være obs på, og hvordan du kan få hjelp.

Hjelpelinjen for spillavhengige

Har du spørsmål om pengespill, dataspill eller spillavhengighet, kan du ringe anonymt, chatte eller sende mail til hjelpelinjen for spillavhengige – et samtaletilbud som driftes av Sykehuset Innlandet og betjenes av helsepersonell. Du finner også informasjon om temaet og muligheter for behandling på deres nettsider.

Gå til nettsiden Hjelpelinjen for spillavhengige

Behandling i spesialisthelsetjenesten

Har spillingen tatt over daglige aktiviteter, jobb, familieliv, venner og sosiale aktiviteter? Mange har problemer med å slutte og spille til tross for at det dominerer livet deres på en negativ måte.

Behandling har god effekt og det finnes flere tilbud. Dersom du tror at du har en spillavhengighet, er det viktig at du snakker med noen om dette og ber om hjelp tidlig, før det går hardt ut over økonomi, relasjoner eller jobb/utdanning. Hvis du har behov for behandling som går ut over det fastlegen kan tilby, kan du bli henvist til spesialisthelsetjenesten.

Her kan du lese mer om hvordan et behandlingsforløp kan se ut

Behandling på nett

Det finnes også fjernbasert behandlingstilbud. Fjernbasert behandling for spillavhengighet er et tilbud om behandling via nett og telefon, som retter seg mot personer som har problemer med pengespill. Tilbudet er nasjonalt og gratis.

Les mer om fjernbasert behandling av spillavhengige

Selvhjelp og frivillige tilbud

Bruker- og pårørendeorganisasjonen Spillavhengighet Norge har informasjon, råd og ulike hjelpetilbud som driftes av frivillige.

Gå til Spillavhengighet Norge for å lese om deres tilbud

Kompetanse om spillavhengighet i Norge

Kompetansesenteret for rus – region øst (KoRus Øst) har en nasjonal funksjon og ansvar for å koordinere, utvikle og formidle kompetanse om spillavhengighet i Norge. Helsedirektoratet har gitt KoRus Øst dette oppdraget og på deres nettsider kan man finne informasjon og oppdatert forskning, tall og fakta.   

Les mer om spillavhengighet på KoRus sine nettsider

 

 

Sist oppdatert 06.03.2024