Ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB

​Bli kjent med oss som jobber i Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Her finner du en oversikt over hvem vi er og hva vi jobber med. Nederst på siden finner du vår referansegruppe.

Et nærbilde av en mann som smiler

Trine Lise Johannessen

Konstituert leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

trlija@ous-hf.no 992 56 228

Trine Lise har permisjon fra stilling som leder ved Seksjon henvisning analyse og pasientstrøm, Avdeling rus og avhengighetsbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. 

Hun er sosionom med master i psykososialt arbeid- selvmord, rus, vold og traumer. Hun har 20 års erfaring med rus- og avhengighetsbehandling som sosionom, rådgiver og de 10 siste årene som leder. Har jobbet og jobber med Helse Sør Øst vedrørende anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Foto av Ane Høivik Robberstad

​Ane Høivik Robberstad

Administrasjonskonsulent

ahoeiv@ous-hf.no 954 63 484

Som administrasjonskonsulent jobber Ane med lederstøtte og bistår prosjektlederne i alle tjenestens prosjekter. Hun studerer i tillegg økonomi. Ane har erfaring fra organisering av operasjonsvirksomhet ved Ullevål Sykehus.​

Fotoav Jelena Durisic

Jelena Durisic

Administrasjonskonsulent

jelste@ous-hf.no

I permisjon frem til oktober 2024.

Jelena er utdannet sykepleier, har bachelor i offentlig administrasjon og ledelse med fordypning i sosiologi og tilleggsutdanning i organisasjonslæring. Hun har tidligere jobbet innen somatikk og psykisk helsevern i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Som administrasjonskonsulent jobber Jelena med lederstøtte og bistår prosjektledere i alle tjenestens prosjekter.​

Anette Mikalsen

Anette Mikalsen

Kommunikasjonsrådgiver

anemik@ous-hf.no 905 16 389

Anette har master i samfunnskommunikasjon og har studert visuell kommunikasjon, samfunnsfag, sosiologi og organisasjonsledelse. Hun har jobbet med markedsføring, kommunikasjon og PR innen både event management, politikk, IT og i kursbransjen. I kompetansetjenesten er hun webredaktør, SoMe-ansvarlig og jobber med kommunikasjonsrådgivning.

Hilde Harwiss

Hilde Harwiss

Spesialrådgiver og prosjektleder

hiharw@ous-hf.no 911 06 658

Hilde er utdannet sosionom med videreutdanning i rus, sosiolog og har master i ledelse (strategi og prosjekt). Hilde har arbeidet i kommunal helse- og sosialtjeneste, og har lang erfaring med rus- og avhengighetsbehandling. I kompetansetjenesten er hun spesialrådgiver med ansvar for høringssvar, rapporteringer og strategisk planlegging. Hun er i tillegg prosjektleder for prosjektene Hindre drop-out fra rusbehandling og Nasjonalt nettverk for ledere i TSB.

Foto av Karoline Rollag

Karoline Rollag

Spesialrådgiver og prosjektleder

karoro@ous-hf.no 926 54 867

Karoline er utdannet sykepleier, med videreutdanning i helseledelse og i veiledning. Hun har jobbet både klinisk som sykepleier og som leder i rus- og avhengighetsbehandling siden 1996. Hun har erfaring fra analyse av aktivitetsdata og pasientstrøm innen TSB på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I kompetansetjenesten er hun spesialrådgiver og prosjektleder for prosjektet TSB i Norge.

Portrett av Ingvild Skinstad Fossum

Ingvild Skinstad Fossum

insfos@ous-hf.no 900 35 308

Ingvild er Cand.polit. fra pedagogisk forskningsinstitutt UiO og har videreutdanning i utdanningsledelse fra UiT. Hun har jobbet med spesialistutdanning for psykologer og leger i nesten 20 år. Hun har også jobbet med digitalisering, innovasjon, utvikling og implementering av ny teknologi som støtter både kliniske og pedagogiske prosesser i sykehusene.  Som spesialrådgiver har Ingvild fagansvar for strategisk og praktisk kompetanseutvikling.

Foto av Margrethe Aaen Erlandsen

Margrethe Aaen Erlandsen

Prosjektleder

maaerl@ous-hf.no 952 28 994

Margrethe er utdannet sykepleier, har bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap og master i helseledelse. I tillegg har hun videreutdanning i digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller. Hun har tidligere jobbet innen rusbehandling og psykisk helsevern i kommunehelsetjenesten. I kompetansetjenesten er hun prosjektmedarbeider i prosjektene Nasjonalt nettverk for ledere i TSB og TSB i Norge.

Foto av Christine Wisløff

​Christine Wisløff

Prosjektleder

chrwis@ous-hf.no 980 88 485

Christine er utdannet sykepleier med spesialisering innen psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, samt fysisk aktivitet som integrert del av behandling. Hun har jobbet med poliklinisk behandling av avhengighet siden 2005. Er i dag engasjert som prosjektleder for Steroideprosjektet. Som medarbeider i prosjektet skal hun behandle pasienter og koordinere arbeidet med nasjonal behandlingsveileder for pasienter som bruker anabole androgene steroider (AAS).

Foto av Marie Jørstad

Marie Lindvik Jørstad

Prosjektmedarbeider

lindvm@ous-hf.no

Marie har en bachelor i kultur og kommunikasjon med fordypning i psykologi og master i helse- og sosialpsykologi. Hun ble kjent med og interessert i fagområdet anabole steroider underveis i masteren, og skrev masteroppgaven sin på anabole steroider og psykopatologi. Hun har jobbet som prosjektmedarbeider i St​eroideprosjektet siden 2016, hvor hun jobber med kompetansespredning og forskning. Hun har særlig ansvar for nettverket for klinikere med interesse for anabole steroider, kampanjen Steroidelab.no og forskning.

Ann-Kristin Selmer

​​Ann-Kristin Selmer

Rådgiver

anselm@ous-hf.no

Ann-Kristin er rådgiver i Steroideprosjektet. Hun er blant annet utdannet bedriftsøkonom, og har jobbet i næringslivet i ulike administrative- og HR-roller i store deler av livet. Har bachelor i Livsstilsendring og Folkehelse, og er nå i gang med master i Klinisk helsearbeid, med fordypning i sammensatte helsetilstander. Ann-Kristin brenner for personorientert, helsefremmende arbeid og nettverksbygging. Hun kom inn i OUS som IPS Metodeveileder for Hekta på jobb i RusForsk, og har jobbet klinisk med individuell jobbstøtte i tverrfaglig team på OUS sine poliklinikker og døgnenheter. 

Foto av Merete Taksdal

Merete Taksdal

Prosjektleder

mertak@ous-hf.no 976 66 483

Merete er spesialsykepleier i anestesi, har en cand.mag-utdanning med sosialantropologi og etikk, og mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun er veileder i flerkulturelt helsearbeid og har lang erfaring fra internasjonal helse innen både akuttmedisin og langsiktig folkehelsearbeid. Merete har jobbet med opplæring av helsepersonell og legfolk for å bedre overlevelse blant utsatte pasientgrupper. Hun har også en deltidsstilling på rusakuttmottaket i OUS. I kompetansetjenesten er Merete engasjert som prosjektleder for Somatisk​ helse og rus-prosjektet som skal sikre bedre ruskartlegginger i somatiske akuttmottak.

Referansegruppe illustrasjonsbilde

Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

​Nasjonal kompetansetjeneste TSBs referansegruppe har representanter fra TSB i alle regioner (helseforetak og private avtaleparter), bruker- og pårørendeorganisasjoner samt forsknings- og øvrige kompetansemiljøer. Den består av:

 • Randi Mobæk, Helse Stavanger (leder av referansegruppen)
 • Tordis Stokke, CRUX Kalfaret behandlingssenter Helse Vest
 • Kristin Holum Smedsrud, St. Olavs hospital
 • Trond Ljøkjell, KoRus Midt
 • Bjørn Stensrud, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
 • Thomas Clausen, Senter for​ rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
 • Frode Nordhelle, Sørlandet sykehus
 • Tone Helene Bergly, Tyrili
 • Ruben Sletteng, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Erik Torjussen, A-larm
 • Michael Lindholm, Ivareta​
Sist oppdatert 11.03.2024