Forskning

Unge personer med hemofili A er like fysisk aktive som jevnaldrende

Ny forskning viser at ungdom og unge voksne som får forebyggende behandling mot blødersykdommen hemofili A er like fysisk aktive som jevnaldrende i den generelle norske befolkningen. Samtidig er det en stor andel av ungdommene som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Ungdomsgutt med sort shorts og rød hettegenser sparker ball mot et fotballmål.
Bildetekst: Alle deltagerne i studien benyttet faste medisiner for å unngå blødninger. Foto: Shutterstock.

​​Det er gledelig at denne gruppen av unge personer med hemofili A har et fysisk aktivitetsnivå som er sammenlignbart med sine jevnaldrende, noe som tyder på at behandlingen deres er effektiv og at de opplever få aktivitetsbegrensninger relatert til sykdommen. Det er likevel bekymringsverdig at mange ungdommer ikke er så fysisk aktive som de anbefales å være.

Blødersykdom og fysisk aktivitet

Hemofili er en sjelden blødersykdom som kjennetegnes av traumatiske og spontane blødninger. Uten behandling for sykdommen kan fysisk aktivitet medføre fare for blødning for denne pasientgruppen, noe som kan føre til leddskade, nedsatt funksjon og aktivitetsproblemer. 

Med dagens effektive forebyggende medisinske behandling er risikoen forbundet med fysisk aktivitet betydelig redusert, og personer med hemofili anbefales å være fysisk aktive på lik linje med alle andre for å oppnå helsefordeler.​

Undersøkte fysisk aktivitet med hjelp av aktivitetsmåleren Fitbit

Denne studien er den første kartleggingen av fysisk aktivitet blant norske personer med hemofili. Målingene ble utført med den populære aktivitetsklokken Fitbit Charge 3 over en 12-ukers periode, hvor deltakerne utførte sine vanlige aktiviteter. ​

Forskerne inkluderte 40 gutter og menn med hemofili A i alderen 13-30 år. Alle deltakerne brukte faste medisiner for å forebygge blødninger. Antall blødninger per år var nær null og pasientenes leddstatus var god. Grad av fysisk aktivitet ble sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av ca. 60 000 norske mannlige Fitbit-brukere i samme aldersgruppe.

For lite fysisk aktivitet blant ungdom

Gjennomsnittlig antall skritt og minutter med moderat til høy intensitet fysisk aktivitet per dag var omtrent lik i de to gruppene. Personer med hemofili utførte litt mer lett-intensitets fysisk aktivitet og trente oftere. 
 
Det var imidlertid kun 40% av ungdommene (13-17 år) med hemofili som oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet, som for denne aldersgruppen er en time moderat til høy intensitet per dag. I kontrollgruppen var det bare 8% som møtte anbefalingene.
 
Selv om det er positivt at unge personer med hemofili A i Norge er like fysisk aktive som sine jevnaldrende, er det urovekkende at så mange ikke er aktive nok. Forskerne anbefaler derfor spesielt fokus på å oppfordre ungdom til økt fysisk aktivitet.
 

Ruth Elise Dybvik Matlary
Spesialfysioterapeut og doktorgradsstipendiat

Physical activity in Norwegian teenagers and young adults with haemophilia A compared to general population peers​ Av: Ruth Elise D. Matlary, May Grydeland, Heidi Glosli, Corina Silvia Rueegg & Pål André Holme. (2023) Haemophilia.

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 15.03.2023