Forskning

Du blir trolig lurt av Fitbit-klokken din

Aktivitetsklokken Fitbit Charge 3 målte at brukeren i gjennomsnitt gikk 3000 flere skritt om dagen, sammenlignet med en aktivitetsmåler som er mye brukt i forskning.

En person som holder en liten klokke

Foto: Shutterstock

I studien testet 24 deltagere to forskjellige aktivtetsmålere over en uke.

Resultatene fra studien kan bety at en del Fitbit-brukere tror at de oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet selv om de ikke egentlig gjør det. Disse personene kan dermed gå glipp av viktige helsefordeler.

Studien sammenlignet Fitbit og ActiGraph

Hittil har ikke nøyaktigheten av Fitbit modellen Charge 3 blitt undersøkt opp mot mer etablerte måleinstrumenter av uavhengige forskere. Studien sammenlignet Fitbit Charge 3 med aktivitetsmåleren ActiGraph GT3X. 

Aktivitetsmåleren ActiGraph GT3X gir forholdsvis nøyaktige målinger sammenlignet med de mest nøyaktige​ metodene for estimering av fysisk aktivitet. Aktivitetsmåleren er mye brukt i forskning, og bæres på et belte over hoften til personen som skal måles. Fitbit aktivitetsmålere har blitt populære de siste årene, og målerne bæres som er klokke.

Fitbit målte nesten en halvtime mer i intensiv aktivitet

Sammenligningen viste forskjell mellom de to målerne. Aktivitetsklokken Fitbit Charge 3 viste i gjennomsnitt over 3000 flere steg per dag, og henholdsvis over 70 og 28 flere minutter i lett og intensiv fysisk aktivitet. Overestimeringen så ut til å øke med mengden fysisk aktivitet. For moderat aktivitet var det godt samsvar mellom målingene. 

Kartlegger fysisk aktivitet blant unge 

Studien inkluderte 24 menn som brukte aktivitetsmålerne samtidig i en uke. Deltagerne i studien gjorde sine vanlige aktiviteter og resultatene fra de to klokkene ble sammenlignet. Studien er en del av et større prosjekt som kartlegger fysisk aktivitet blant ungdom og unge menn med den sjeldne blødersykdommen hemofili A.

Viktig å være klar over overestimeringen

Måling av fysisk aktivitet er nødvendig for å finne ut om man oppfyller anbefalingene om 150-300 minutter moderat til intensiv fysisk aktivitet per uke. 

Selv om Fitbit-aktivitetsmåleren ser ut til å overestimere fysisk aktivitet sammenlignet med en del andre måleinstrumenter, tror forskerne at disse målerne fortsatt vil bli mye brukt fremover. Dette er på grunn av målernes popularitet og fordi det er beleilig å bære en aktivitetsmåler på håndleddet. 

Det er dermed viktig at forbrukere er klar over måleforskjellen mellom Fitbit og ActiGraph, og at forskere har dette i tankene når de sammenligner resultater fra studier som har brukt ulike aktivitetsmålere. 

Ruth Elise Dybvik Matlary
Spesialfysioterapeut og doktorgradsstipendiat
 
Referanse: 
Comparison of free-living physical activity measurements between ActiGraph GT3X-BT and Fitbit Charge 3 in young people with haemophilia. Av: Ruth Elise D. Matlary, Pål André Holme, Heidi Glosli, Corina Silvia Rueegg & May Grydeland. (2022) Haemophilia

Sist oppdatert 05.01.2023