DIAGNOSEINFORMASJON

Incontinentia pigmenti (IP)

Incontinentia pigmenti (IP) er en av cirka 180 ulike ektodermale dysplasier. Disse diagnosene kjennetegnes av forandringer i hud, hår, negler, tenner, kjertler og sentralnervesystem.

Diagnoseillustrasjon

Incontinentia pigmenti betyr «pigmentlekkasje», og gjenspeiler at huden i en periode har brune pigmentrike flekker, som uttrykk for at pigmentkorn har lekket ut i hudvevet. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.

IP er en arvelig tilstand, med store variasjoner, også innenfor samme familie. Hudforandringer dominerer i nyfødt- og spedbarnsperioden. Senere kan det komme nye symptomer, særlig i tenner, øyne og sentralnervesystemet.

Les mer om behandling og oppfølgning av Incontinentia pigmenti på behandlingssidene til Oslo universitetssykehus her

Ressurser

Europeiske referansenettverk (ERN) er virtuelle nettverk som involverer medisinske eksperter over hele Europa. Formålet er å forbedre tilgangen til diagnostikk, behandling og tilbud om helsetjenester av høy kvalitet for pasienter med komplekse eller sjeldne sykdommer og tilstander.

  • ERN-Skin er det europeiske fagnettverket for sjeldne hudsykdommer.

TAKO-senteret er et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander.

Nettsider hvor man kan søke opp aktuell forskning:

National Federation for Ectodermal Dysplasia har en oppdatert oversikt over pågående forskningsstudier som omhandler ektodermal dysplasi

Orphanet er en internasjonal portal for sjeldne diagnoser med diagnoseinformasjon og kodeverk. Orphanet har som mål å gi høykvalitetsinformasjon om sjeldne sykdommer, og sikre lik tilgang til kunnskap for alle interessenter.

Clinical trial er en amerikansk nettside hvor man kan søke opp kliniske studier

National Foundation for Ectodermal Dysplasia har en forskningsressurs for forskere innenfor ektodermal dysplasi

Informasjonsfilm med overlege og spesialist i medisinsk genetikk Charlotte von der Lippe som forteller om genetisk veiledning.

Boken «Et annerledes utseende» inneholder både personlige reflek- sjoner om livet med et annerledes utseende og fagstoff om hva det innebærer å leve med slike tilstander. Den er et samarbeidsprosjekt mellom Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger, Senter for sjeldne diagnoser og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Boken er gratis og kan bestilles direkte fra senteret.

Norsk ED-forening: Lukket Facebook-gruppe. Søk etter "Norsk ED Forening".

National Foundation for Ectodermal Dysplasia (NFED) er en amerikansk interesseorganisasjon for personer med ED som fremmer informasjon, opplæring og forskning innenfor ED-feltet.

Ectodermal Dysplasia Society er en engelsk interesse- og veldedighetsorganisasjon. Organisasjonen tilbyr praktisk rådgivning til familier som er rammet av ED, helsefagarbeidere som jobber innenfor ED-feltet og beslutningstakere som kan forbedre situasjonen til personer som lever med ED. 


 

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 19.07.2023