Oversikt over medlemmene i forskningsgruppene finnes her: OUH - Forensic sciences (ous-research.no)​.