Analyseprogram rettstoksikologi

For de fleste sakskategorier (blant annet kriminalomsorgssaker, politisaker og obduksjonssaker) finnes det standard analyseprogram som er angitt på rekvisisjonsskjema/prøvetakingsinstruks.

BIlde av to hender med hansker som sprøyter noe ned i en pipette
Foto: OUS

​Standard analyseprogram er forskjellig for de ulike rekvirentkategoriene. Se prøvetakingsinstruks for de ulike rekvirentkategoriene for analyseprogram.

Prøvetakingsinstrukser Rettstoksikologi

Vi tilbyr analyse av et stort utvalg nye syntetiske rusmidler, såkalt nye psykoaktive stoffer (NPS)​​

Nye psykoaktive stofferAnalyse av plante- og sopptoksiner​

Ved behov er det mulig å analysere på stoffer utenom standard analyseprogram.

Komponenter med faste grenser for påvirkning med sikkerhetsfradrag

Akkrediteringsomfang, Klinisk farmakologi Rettsmedisin, toksikologi

Vårt analyse​repertoar på farmakologipo​r​talen.no

 

Sist oppdatert 24.07.2023