Rusmiddelgrenser

Hvor lenge etter inntak er stoffene i kroppen?

Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget i 2012 innførte "promillegrenser" også for flere legemidler.

​Fra 1. februar 2016 er det fastsatt grenser for 28 stoffer. I tabellen under får du en veiledende oversikt over hvor mange timer det tar fra du har tatt en tablett til du kan kjøre bil.

De faste grensene gjengitt i tabellen nedenfor gjelder ikke for pasienter som får forskrevet potensielt trafikkfarlige legemidler av lege, og som bruker dem som forskrevet.

Det er kun de 28 stoffene det foreligger faste grenser som er gjengitt i tabellen. Andre stoffer som det ikke foreligger faste grenser for (f.eks. kodein (forekommer f.eks. i Paralgin forte®) og etylmorfin ((forekommer f.eks. i Cosylan®)) skal bedømmes med en individuell sakkyndig vurdering.

  • Tallene i tabellen nedenfor er basert på forskningslitteratur, og må anses som veiledende. Det er store individuelle forskjeller både når det gjelder hvilken toppkonsentrasjon som oppnås etter enkeltinntak, og når det gjelder hvor lang tid kroppen bruker på å skille ut stoffene. I forhold til vegtrafikkloven er det de angitte konsentrasjonsgrensene som gjelder, ikke hvor mye stoff som er inntatt.
  • Tallene i tabellen gjelder kun for enkeltinntak. Dersom man bruker legemidlet / rusmidlet daglig, vil man som regel oppnå en høyere stoffkonsentrasjon. Derfor vil det gå enda lengre tid enn tabellen viser før man kommer under straffbarhetsgrensen.
  • Der ikke annet er oppgitt, er verdiene i tabellen beregnet for inntak gjennom munnen (for eksempel av tabletter). Tabellen gjelder bare vanlige tabletter/kapsler, og ikke depot-preparater. For de fleste stoffene ville tallene sett annerledes ut ved inntak på annen måte (for eksempel plaster, sniffing, røyking eller intravenøst).


VIRKESTOFF*

Enkeltdoser brukt i beregning

Antall timer før konsentrasjonen er under straffbarhetsgrensen svarende til 0,2 promille

Benzodiazepiner og liknende midler

 

Etter 1 enkel dose

Etter 1 dobbel dose

Alprazolam

1 mg

20-50 t

35-70 t

Bromazepam

3 mg

10-35 t

25-70 t

Diazepam

5 mg

12-60 t

30-160 t

Etizolam

3 mg

15-50 t

25-70 t

Fenazepam

1 mg

80-320 t

130-520 t

Flunitrazepam

1 mg

30-65 t

50-105 t

Klobazepam

10 mg

8-50 t

20-115 t

Klonazepam

2 mg

75-220 t

95-280 t

Lorazepam

1 mg

7-20

15-40 t

Nitrazepam

5 mg

25-55 t

45-95 t

Oxazepam

10 mg

5-12 t

10-35 t

Triazolam

0,125 mg

3-10 t

5-15 t

Zolpidem

5 mg

4-7 t

5-10 t

Zopiklon

5 mg

9-16 t

14-22 t

Cannabis

 

 

 

THC (røyket)

25 mg

6-12 t

8-15 t

GHB

4000 mg

6-10 t

7-12 t

Hallusinogener

 

 

 

Ketamin (intravenøst)

40 mg

2-4 t

3-6 t

LSD

0,1 mg

10-15 t

13-20 t

Opioider

 

 

 

Buprenorfin (sublingvaltabletter)

4 mg

30-40 t

60-80 t

Metadon

20 mg

20-95 t

30-145 t

Heroin eller morfin (intravenøst)

10 mg

5-10 t

7-12 t

Oksykodon

10 mg

2-6 t

5-15 t

Sentralstimulerende midler

 

 

 

Amfetamin / Metamfetamin

50 mg

16-28 t

24-44 t

Kokain (sniffet)

50 mg

5-12 t

6-17 t

MDMA

50 mg

6-8 t

12-15 t

 Metylfenidat

20 mg 

 2-6 t

3-15 t 


Trafikkfarlige legemidler

Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken


Sist oppdatert 23.05.2018