Fagutvikling

​KLB skal fremme kunnskapsbasert praksis. Gjennom praktisk palliasjon formidles praktisk informasjon, verktøy og retningslinjer som er utarbeidet etter best tilgjengelig kunnskap på områdene. Vi deltar også i ulike fagutviklingsprosjekter, både internt ved Oslo universitetssykehus og regionalt og nasjonalt. Følgende fagutviklingsprosjekt har KLB et overordnet ansvar for: ​

Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) 

KLB er ansvarlig for implementering av CSNAT i regionen gjennom de palliative sentrene på sykehus. Alle sykehus i regionen har lisens som også dekker kommunene. CSNAT er et klinisk verktøy for systematisk kartlegging av pårørende til alvorlig sykes behov for støtte. Les mer om CSNAT her
 

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

KLB har ansvar for oppdatering av retningslinjen for bruk av symptomkartleggingsverktøyet ESAS, både internt på Oslo universitetssykehus og i Helsebiblioteket. ESAS-r anbefales som standard kartleggingsverktøy i palliativ virksomhet i Norge. Retningslinjen med pasientinformasjon oppdateres hvert 3. år etter prinsipper for kunnskapsbasert praksis, sist høsten 2021. Les mer om ESAS her​. 

Sist oppdatert 01.03.2024