Informasjon og tilbud til pårørende i Avdeling for kreftbehandling

Her finnes en oversikt over ulike tilbud og informasjonskilder til deg som pårørende. Tilbudene varierer noe avhengig av hvor i landet man bor. Listen er ikke uttømmende. Oppsøk din kommune dersom du er usikker på hvilke tilbud som finnes der du bor.

Fastlegen kan være et naturlig sted å starte for å få hjelp hvis helseutfordringene dine blir for store. Tenk forebyggende. Fastlegen har taushetsplikt og kan fungere som en samtalepartner. Fastlegen vurderer i samarbeid med deg hvor den beste hjelpen kan gis.

En kreftkoordinator skal hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, samordne tilbud og tjenester i kommunen, og bidra med gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.
https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftkoordinator-i-kommunen/

Helsenorge

 • På Helsenorge sine hjemmesider finner du gode råd og nyttig informasjon til deg som er pårørende. Her kan du også lese mer om pårørendes rett til veiledning og informasjon.
  Råd til pårørende - Helsenorge

Pårørendesenteret

 • Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. www.pårørendesenteret.no

Kreftforeningen

NAV

 • På NAV sine hjemmesider finnes det informasjon om aktuelle ytelser som kan være aktuelle når man er pårørende.
  www.nav.no

Sykehussosionom

 • Sykehussosionom har oversikt over rettigheter og muligheter som kan være aktuelle. Kontakt sykepleier/lege ved ønske om henvisning til sosionom.

Pårørendesenterets hjelpetelefon: 90 90 48 48

Pårørendesenterets rådgivningstelefon: 22 49 19 22

Kreftforeningens rådgivningstjeneste: 21 49 49 21

Vardesenteret

Lærings- og mestringskurs i OUS

Frivilligsentral

 • Det er over 500 frivilligsentraler i drift i Norge. Mange har ulike tilbud til pårørende. 
  www.frivilligsentral.no

Kreftforeningen

Ung Kreft

Familiehjelpen (Fransiskushjelpen)

Home Start 

Dødsfall og arv

 • Kreftforeningen har laget en oversikt over hva man kan ha rett på ved dødsfall, og hva en må forholde seg til når det gjelder begravelse, arv og skifte. Om dødsfall og arv - Kreftforeningen

 

 • Norge.no er en veiviser utviklet av Digitaliseringsdirektoratet. De har en egen side med informasjon om dødsfall og arv. Dødsfall og arv | Norge.no

Helsenorge

Sorg og sorgstøtte

 • Ullevål sykehus har sorgstøttetilbud hvor de tilbyr familiesamtaler, individuelle samtaler, aldersinndelt gruppetilbud for barn og unge (3-18 år) samt foreldregruppe med fokus på ivaretakelse av barna. Sorgstøttetilbudet (ous-hf.no). Ønsker du mer informasjon, kontakt Oslo universitetssykehus, Barnesenteret tlf. 23015389. Mail: sorgstotte@ous-hf.no. Man må ikke være tilknyttet Oslo universitetssykehus for å delta i sorgstøttetilbudet.

 

 • Sorgtjenesten, Fransiskushjelpen tilbyr sorgstøtte i grupper, som er inndelt etter type tap, alder og type relasjon til den avdøde. Tjenesten omfatter hele Oslo kommune. Sorgtjenesten — Fransiskushjelpen. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt gjennom e-post sorg@fransiskus.no

 

 • www.sorggrupper.no kan man søke opp hvilke sorggruppetilbud som finnes der man bor.

Informasjon når en av våre nærmeste dør 

Pasient-og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet hjelper pasienter og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. All hjelp er gratis og ombudet har taushetsplikt.
Pasient- og brukerombudet (pasientogbrukerombudet.no) 

 

Sist oppdatert 12.12.2023