Oppstart av studie om autisme og psykisk helse

En forskningsstudie som skal se på hvordan man kan fange opp psykiske lidelser hos personer med autisme hadde sin oppstart i Tromsø i januar 2022. Studien blir utført i alle helseforetakene i Helse Nord.

Foto av Marianne og Sissel
Marianne Berg Halvorsen fra UNN og Sissel Berge Helverschou fra NevSom vil øke helsetjenestenes kunnskap om psykiske vansker hos barn og unge med autisme. Foto: NevSom.

Sissel Berge Helverschou, NevSom.
Personer med autisme er ekstra sårbare for å utvikle vansker som for eksempel angst, tvang, depresjon og atferdsvansker sammenlignet med personer uten autisme.

Slike vansker som kommer i tillegg til autisme gir betydelig nedsatt livskvalitet og mye lidelse for personen det gjelder og familien. Helsetjenesten mangler god kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. Det er stort behov for denne kunnskapen slik at helsetjenesten kan gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging.

Dette ønsker en større forskningsstudie i alle helseforetakene i Helse Nord å gjøre noe med. Tittelen på studien er «Autisme og psykisk helse: En multisenterstudie  i Helse Nord».

​Oppstartseminarer

I januar 2022 var det oppstartseminar for studien i Tromsø, og deretter følger oppstartseminar i Bodø og i Mosjøen og Hammerfest i begynnelsen av februar. Oppstartseminarene er for fagpersonene ved sentrene som gjennomfører kartlegging og diagnostikk av autisme.

Hva innebærer studien​​​

Deltakelse innebærer en ekstra undersøkelse av psykisk helse og mestring hvor en tester ut egnetheten av kliniske spørreskjemaer og intervjuer som er utviklet for personer med autisme.  Slik deltakelse kan gjøres samme dag som barnet/ ungdommen er til utredning for autisme sammen med foresatte.

Hvilke steder tilbyr undersøkelsen​

UNN Habilitering for barn og unge (Tromsø), Nordlandssykehuset BUP fagenhet for autisme (Bodø), Finnmarkssykehuset Barnehabilitering (Hammerfest) og Helgelandssykehuset Habilitering.

Hvem kan delta​​​

Det er bare barn som kommer til undersøkelse på et av disse stedene som tilbys denne undersøkelsen nå. Studien gjenno​mføres for å få øket kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn med autisme og håpet er at dette vil bidra til endret klinisk praksis også i andre helseforetak.

Kontakt​​​

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Marianne.Berg.Halvorsen@unn.no  (aldri send personopplysninger i e-posten).

Studien «Autisme og psykisk helse: En multisenterstudie  i Helse Nord» er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus, Helse Fonna og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere.

Les ​​​mer​​​

Marianne Berg Halvorsen, Sissel Berge Helverschou et al har i januar -22 publisert en oversiktsartikkel om standardiserte skjemaer for å finne psykiske vansker hos barn med intellektuell funksjonsnedsettelse i Journal of Autism and Developmental Disorders. Les norsk sammendrag her: Standardiserte skjemae​r for å finne psykiske vansker hos barn med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Til NevSom.no

Sist oppdatert 17.01.2023