Standardiserte skjemaer for å finne psykiske vansker hos barn med intellektuell funksjonsnedsettelse

Sissel Berge Helverschou og kollegaer har undersøkte hvilke standardiserte instrumenter som egner seg best til å fange opp psykiske helsevansker hos barn og unge med en intellektuell funksjonsnedsettelse f.eks. i Habilitering for barn og unge eller i BUP.

foto av spørreskjema
Hvilke skjema passer best for å fange opp psykiske helsevansker hos barn og unge med en intellektuell funksjonsnedsettelse? Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Sissel Berge Helverschou, NevSom

Etter å ha gått gjennom 20.000 forskningssammendrag fant vi:

  1. Bedre dokumentasjon på egnetheten til spesialinstrumenter som tar høyde for kommunikasjonsvansker og atypiske symptomer i målgruppen
  2. Et stort behov for å utvikle instrumenter som muliggjør at barn og unge, med slike utfordringer, selv kan delta i psykisk helseundersøkelse. I artikkelen viser vi til styrker og svakheter ved instrumenter som brukes i klinikken.

 

Vi håper den blir lest og delt.

Hele artikkelen kan leses her:

General Measurement Tools for Assessing Mental Health Problems Among Children and Adolescents with an Intellectual Disability: A Systematic Review
Marianne Berg Halvorsen, Sissel Berge Helverschou, Brynhildur Axelsdottir, Per Håkan Brøndbo, Monica Martinussen.

Artikkelen ble publisert i 2022, og kan leses her i Journal of Autism and Developmental Disorders

 

Til NevSom.no

Sist oppdatert 13.05.2024