NeuroDevelop

Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom. Nettverket har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

bilde av Norments inngangsparti
NORMENT er en del av NeuroDevelop, og holder til i bygg 48 på Ullevål sykehus (foto: Marit Skram).

​Nettverket NeuroDevelop startet opp i 2015 og har etablert følgende organisering:

Månedlige telefonkonfe​​ranser

Kjernegruppen av forskere avholder månedlige telefonkonferanser med alle deltakende institusjoner. På disse møtene holdes alle oppdatert om inklusjon av nye pasienter til registrer og biobanker.

Nettverksmøter anne​​nhver uke

To ganger i måneden avholdes nettverksmøter på NevSom hvor fokuset er på analyser og vitenskapelig fremdrift.

Deltakere i NeuroDevelop forskningsnettverk​​​

Organisasjonskart av Norment

Hovedambisjonen med NeuroDevelop er å styrke og samkjøre forskning på alvorlige utviklingsforstyrrelser. Nettverket har siden oppstart i 2015 hatt hovedfokus på å støtte inklusjonen av deltakere til prosjektenne BUPGEN og Ungdoms-TOP (Tematisk Område Psykose).

Ungdoms-TOP-prosjektet inkluderer personer med tidlig inntreffende psykose.

Prosjekter under NeuroDevelop-paraplyen

 • Ph.d.-prosjektet: "Forholdet mellom sosial fungering og kognitive funksjoner" (Vestre Viken).
 • Ph.d-prosjektet: "Elektrofysiologiske korrelater til sosial fungering" (Helse Midt).
 • PostDoc prosjektet: "Oppfølgingsstudie av RCT av tidlig intervensjon for barn med ASD (NevSom/UIO).
 • Ph.d-prosjektet: "Holdninger til genteknologi hos pårørende til personer med ASD" (NevSom/NORMENT/Autismeforeningen i Norge).
 • Ph.d-prosjektet: "Forholdet mellom symptombelastning og dagliglivsfungering hos barn med ASD symptomer» (Helse Midt).
 • PostDoc-prosjektet: "Immunologiske forhold ved ASD" (NORMENT).
 • Prosjektet: "Pleiotropi ved 22q11 varianter, - markører for ASD og psykoseutvikling" (OUS/NORMENT/NevSom).
 • Variasjon i hjernebiologi ved utviklingsforstyrrelser – MRI subprosjekt i BUPGEN.
 • SJELDENgen: BUPGEN inklusjon av sjeldne genetiske syndromer som er assosiert med ASD. Prosjekt i samarbeid med Frambu senter for sjeldne tilstander.
 • Ungdoms-TOP er innvilget søknad NFR FriMedBio programmet for oppfølging av kohorten samt skandinavisk samarbeid og er er innvilget en stipendiat fra HSØ åpen prosjektstøtte t.o.m. 2018.

Om Ungdoms-TOP (Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Ons​​​​et Psychosis)

Ungdoms-TOP er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diakonhjemmet Sykehus, og er finansiert av Norsk Forskningsråd og Helse Sør-Øst.

Med Ungdoms-TOP ønsker vi å få mer kunnskap om hva som skjer med ungdommer som får alvorlige psykiske problemer (psykose). Målsettingen for denne vitenskapelige studien er å øke kunskapen om årsakene til psykose blant ungdommer og bidra til sikrere diagnostikk, forbedredede behandlingsmuligheter og mulige preventive tiltak i fremtiden. Gjennom inklusjon av omtrent 200 godt karakteriserte pasienter og 200 friske kontroller fra Oslo og omegn vil vi kunne undersøke mulige årsaker og mekanismer bak sykdommen.

Prosjektets fulle navn er: Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis

​​​Deltakere i Ungdoms-TOP

 • Ingrid Agartz  – prosjektleder.
 • Anne Margrethe Myhre – prosjektleder.
 • Tarje Tinderholt – koordinator.
 • Vera Lonning-stipendiat "Brain morphology and connectivity in Early-Onset Psychosis".
 • Runar Elle Smelror – stipendiat "Studies of Auditory hallucinations in Early-Onset Psychosis".
 • Kirsten Wedervang-Resell – stipendiat "Low grade Inflammation in Early-Onset Psychosis".
 • Cecilie Haggag Johannessen – stipendiat "Longitudinal MRI studies in Early-Onset psychosis".

Les mer om Ungdoms-TOP på prosjektets side (uio.no).

Les  om BUPgen, et felles register og ​biobank med mange subprosjekter.

Prosje​kt på N​evSom

Prosjektet "Intervensjon" er drevet av Anett Kaale og NevSom, og er en studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering.

NeuroDevelop ledes av: ​Forsker/psykolog Terje Nærland, ph.d. ved NevSom.

I samarbeid med

 • Professor Ole Andreassen md, ph.d. and.
 • Professor Ingrid Agartz, mdp, ph.d. co-pIs.​

Ø​vrig vitenskapelig ledelse:

 • Professor Srdjan Djurovic, ph.d.
 • Professor Merete Øie, ph.d.
 • Anne M. Myhre, md, ph.d.

Andre prosjekter og nettverk ved NevSom

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 12.12.2022