Første doktorgrad i narkolepsiprosjektet hos NevSom

Lege Hilde Therese Juvodden forsvarte sin doktorgradsavhandling om narkolepsi 18. oktober 2019. Hun har undersøkt 90 pasienter med narkolepsi, og sammenlignet dem med slektninger og en frisk kontrollgruppe. I sin forskning har hun fokusert på sykdomsårsaker og sykdomsmekanismer ved narkolepsi, og hun har blant annet undersøkt narkolepsipasientene for genetiske risikofaktorer, hvorvidt den hvite hjernesubstansen (hjernens ledningsnett) er påvirket, og hvordan hjernen deres reagerer på humor.

Doktorand, opponenter og veiledere
Doktoranden med opponenter og veildere. Fra venstre: Stine Knudsen Heier, Harald Hrubos-Strøm, Espen Dietrichs, Lars T. Westlye , Hilde T. Juvodden, Anne-Marie Landtblom, Shuo-Wang Qiao og Torstein Egeland.

Tekst og foto: Marit Skram, NevSom.

Flere barn og unge fikk narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa som ble gitt i 2009. NevSom fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å følge opp gruppen som ble rammet av dette.  I kjølvannet av dette ble det også opprettet tre forskningsprosjekter, som ser på forskjellige aspekter ved narkolepsi.

Bildeundersøkelser og genetikk

Hilde T. Juvodden har gjennom sitt doktorgradsprosjekt undersøkt pasienter med narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa. Hun har hatt fokus på sykdomsårsaker og sykdomsmekanismer ved hjelp av bildediagnostikk og genetiske analyser både hos narkolepsipasienter, deres nærmeste slektninger og en frisk kontrollgruppe.

Den første bildeundersøkelsen undersøkte indirekte fibertraktene i hjernen som gjør at ulike deler av hjernen kan kommunisere med hverandre. Her fant Juvodden og hennes kollegaer tegn til utbredte forandringer hos pasientene sammenlignet med slektningene og den friske kontrollgruppen.

Den andre bildeundersøkelsen undersøkte hvilken deler av hjernen som er aktive ved ulike oppgaver. Man har da sett på hjerneaktivering hos pasienter ved humor, ettersom det narkolepsi-spesifikke symptomet katapleksi* (anfall med tap av muskeltonus) ofte kan utløses hvis noe er morsomt. Dette viste annerledes hjerneaktivering hos pasientene når de så på filmer de ikke syns var morsomme sammenlignet med slektningene deres.

I den tredje studien, som hadde et genetisk fokus, fant forskerne at pasientene som fikk narkolepsi etter svineinfluensa-vaksineringen hadde genetiske risikofaktorer som lignet det man tidligere kjente for narkolepsipasienter, men de fant også noen nye risikofaktorer. Dette kan tyde på en lignende sykdomsmekanisme uavhengig av om man har fått sykdommen etter svineinfluensa-vaksineringen eller ikke.

Forskning på, om og med p​asienter

Juvodden har utført forskningen på narkolepsi i tett kontakt med pasientene og deres pårørende. Gjennom arbeidet har hun knyttet klinikk og forskning sammen, noe som har vært et tidkrevende, men også nyttig og engasjerende arbeid.

Torstein Egeland, professor emeritus ved Universitet i Oslo og Hilde T. Juvodden. Begge foran et tavle.

Her ser vi disputasleder Torstein Egeland, professor emeritus ved Universitet i Oslo og Hilde T. Juvodden. Disputas foregikk på engelsk, noe som er vanlig hvis avhandlingen er skrevet på engelsk med artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter.

Doktoranden og Anne-Marie Landtblom, førsteopponent og søvnekspert fra Uppsala Universitet.

Doktoranden og Anne-Marie Landtblom, førsteopponent og søvnekspert fra Uppsala Universitet.

 Her diskuterer Hilde T. Juvodden med andreopponent Harald Hrubos-Strøm foran en tavle.

På en disputas må doktoranden diskutere og forsvare forskningsfunnene med komitemedlemmer, også kalt opponenter. Her diskuterer Hilde T. Juvodden med andreopponent Harald Hrubos-Strøm fra Universitetet i Oslo.

Avhandlingsforsiden med navn og tittel.

Avhandlingen - også kalt "kappen" - har tittelen Pathogenesis of Narcolepsy after H1N1-vaccination – a neuroimaging and immunogenetic study.

Tre publiserte artikler i doktorgradsarbeidet

Alle Hilde T. Juvoddens tre artikler i doktorgradsprosjektet er publisert i det anerkjente tidsskriftet Sleep. De​ tre artiklene i doktorgraden er:

  1. Utbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter  (Widespread white matter changes in post-H1N1 patients with narcolepsy type 1 and 1st degree relatives.) Les norsk sammendrag her.
  2. Hypocretin-deficient narcolepsy patients have abnormal brain activation during humor processing.
    Hilde T. Juvodden, Dag Alnæs, Martina J. Lund, Espen Dietrichs, Per M. Thorsby, Lars T. Westlye, Stine Knudsen  Sleep. 2019 Jul.
  3. HLA and sleep parameter associations in post-H1N1 narcolepsy type 1 patients and first-degree relatives 
    Hilde T. Juvodden, Marte K. Viken, Sebjørg E. H. Nordstrand, Rannveig Viste, Lars T. Westlye, Per M. Thorsby, Benedicte A. Lie, Stine Knudsen-Heier. Sleep, October 2019 .

Les mer om narkolepsiprosjektet hos NevSom her

*Les mer om narkolepsi og katapleksi her

Til NevSoms forside

​NevSom er Nasjonalt kompetansensenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Sist oppdatert 13.03.2023