Film om forskning på narkolepsi

Humor påvirker personer med søvnforstyrrelsen narkolepsi annerledes enn friske. Lege og forsker Hilde T. Juvodden ved NevSom forteller i denne 7-minutters filmen om  sin forskning på narkolepsi.

foto av Hilde Juvodden
Hilde T. Juvodden tok sin doktorgrad på narkolepsi i 2019, ved NevSom og Universitet i Oslo. Hun jobber i dag som post-doc, og forsker fortsatt på søvnsykdommen. Foto: Marit Skram.

​Marit Skram, NevSom

Lege Hilde T. Juvodden har undersøkt hvordan hjernen til narkolepsipasienter reagerer på humor. Humor kan nemlig utløse katapleksi, et symptom mange med narkolepsi har, som gjør at man kan miste kraft (tonus) i muskler. Her forteller Juvodden om overraskende funn som viste at pasientene hadde flere områder i hjernen som var mer aktive når de så på filmer som de ikke syns var morsomme, sammenlignet med friske søsken – en slags “overaktivering”.

Klikk på bildet eller lenken for å se filmen

bilde fra filmen
 

Se filmen her (vimeo)

Det viste seg at de filmene de ikke syns var morsomme ofte inneholdt en morsom punchline som gjorde at de hadde potensiale for å være morsomme for andre selv om pasientene selv ikke syns det var morsomt. Man tenker seg derfor at denne «overaktiveringen» kan være et tegn på at narkolepsipasientene har en slags hypersensitivitet for det som er potensielt morsomt.


Forskningen er også beskrevet i en artikkel, publisert i SLEEP i 2019. Les norsk sammendrag her:  Annerledes hjerneaktivering hos narkolepsipasienter i humor-eksperiment.

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 31.07.2023