Europeisk konferanse om mental helse hos personer med utviklingshemming

Den 13. europeiske konferansen i regi av EAMHID ble i år avholdt i Berlin 23. -25. september 2021. «The European Association for Mental Health in Intellectual Disability» (EAMHID) er en organisasjon for forskere, helsearbeidere og beslutningstakere. Hensikten er å bidra til internasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap og erfaringer på området «mental helse for mennesker med utviklingshemning», med særlig vekt på koordinering og presentasjon av vitenskapelig aktivitet og forbedring av standarder for behandling gjennom Europa.

Et oversiktsbilde av Berlin i sollyset.
The European Association for Mental Health in Intellectual Disability bidrar til internasjonalt samarbeid rundt mental helse for mennesker med utviklingshemning. Den årlige konferansen ble avholdt september 2021 i Berlin. Foto: Shutterstock

​Sissel Berge Helverschou, NevSom.

Temaet for årets konferanse var fra vitenskap til praksis, og konferansen ble arrangert som en hybrid-konferanse.  Flere norske fagpersoner deltok sammen med fagpersoner fra en rekke europeiske land, og flere norske bidrag ble presentert.

Bedre mental ​​helse for mennesker med utviklingshemning

Det er bred enighet om og god dokumentasjon på at mennesker med utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser har mentale helseproblemer som alle andre og en øket sårbarhet for psykiske lidelser. Sårbarheten henger sammen med biologiske, psykologiske og sosiale forhold, og ofte negative erfaringer. Symptomer på psykisk lidelse blir ofte ikke fanget opp i denne gruppen fordi atferden forstås som en del av grunnlidelsen, noe som omtales som «diagnostisk overskygging».  Mennesker med utviklingshemning eller utviklingsforstyrrelser behøver tilgang til behandling av psykisk lidelse. Slik behandling krever spesialisert klinisk kompetanse og en individtilpasset tilnærming.

Representanter fra NevSom og AUP-nettverket var involvert i tre bidrag på kon​​​feransen

Sissel Berge Helverschou: “Psychometric properties of the Psychopathology in Autism Checklist (PAC) in adolescents and adults. PAC er et av få instrumenter som spesifikt er utviklet for å identifisere psykisk lidelse hos personer med autisme og utviklingshemming. Medforfattere er: Linn Beate Ludvigsen, Oddbjørn Hove og Arvid Nikolai Kildahl. 

Arvid Nikolai Kildahl holdt en innledning om å oppdage PTSD hos voksne med autisme. Tittel på foredraget var: Identification of post-traumatic stress disorder in autistic adults with intellectual disabilities. Presentasjonen bygget på to publikasjoner om samme tema:

  1.  If we do not look for it, we do not see it”: Clinicians’ experiences and understanding of identifying post-traumatic stress disorder in adults with autism and intellectual disability (wiley.com). Her kan du lese norsk sammendrag av artikkelen: Utredning av post-traumatisk stresslidelse hos personer med autisme og utviklingshemming.
  2. Driven and tense, stressed out and anxious”: Clinicians’ perceptions of post-traumatic stress disorder symptom expressions in adults with autism and intellectual disability. Norsk sammendrag: Symptomer på post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming.

Kildahl var også medforfatter på en poster med tittelen: Undiagnosed psychosis in intellectually disabled autistic adults with OCD symptoms

Poster om kartlegging av psyksisk lidelse hos barn med aut​isme

Marianne Berge Halvorsen presenterte poster med funn fra en pilotstudie på UNN om kartlegging av psykisk lidelse hos barn med autisme: Psychometric properties of the Psychopathology in Autism Checklist in a neuro-pediatric sample: A pilot study. Medforfattere er: Michael G. Aman, Monica Martinussen, og Sissel Berge Helverschou.

Helverschou foran poster, foto

Sissel Berge Helverschou fra NevSom holdt innlegg om PAC, et av få instrumenter som spesifikt er utviklet for å identifisere psykisk lidelse hos personer med autisme og utviklingshemming. Her er Helverschou med Marianne Berge Halvorsens poster med funn fra en pilotstudie på UNN om kartlegging av psykisk lidelse hos barn med autisme, der Helverschou er en av medforfatterne. Foto: NevSom.

Detaljer om konferansen og programmet finnes på konferansens hjemmeside. Her kan man blant annet se intervjuer med noen av speakerne fra konferansen.

Neste konferanse i regi av The European Association for Mental Health in Intellectual Disability holdes i Helsinki, Finland 21.–23. september 2023.
Sist oppdatert 31.07.2023