Firmanavn

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er et nasjonalt forskningsmiljø som skal utvikle og øke kunnskapen om kvinners helse. Det gjør vi med forskning, fagutvikling og formidling.

Kontakt oss
Sist oppdatert 03.12.2021