Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er et nasjonalt forskningsmiljø som skal utvikle og øke kunnskapen om kvinners helse. Det gjør vi med forskning, fagutvikling og formidling. Senteret formidler kunnskap gjennom kurs, webinarer, nettsiden, blogg og artikler på forskning.no, sosiale medier og vitenskapelige publikasjoner. Senteret ledes av overlege, dr. med Siri Vangen.

Kontakt

Telefon

Sentralbord ved Oslo universitetssykehus

Postadresse

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss på Rikshospitalet, Gaustad Hotell, 3. etasje.

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Nyheter fra senteret