Om oss

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er et nasjonalt forskningsmiljø som skal utvikle og øke kunnskapen om kvinners helse. Det gjør vi med forskning, fagutvikling og formidling. Vi arrangerer kurs, seminarer og webinarer for helse- og omsorgspersonell, og formidler ny forskning og kunnskap om kvinnehelse til helse- og omsorgspersonell, myndigheter og folk flest.

Vi har særlig fokus på reproduktiv helse, svangerskapsomsorg, hjerte- og karsykdommer hos kvinner, belastningssykdommer og kreftformer som særlig rammer kvinner.

Her finner du vår strategiplan:
Strategi for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning 2021- 2025

Vi arrangerer jevnlig kurs og veiledning for helsepersonell over hele landet, og formidler forskningen vår gjennom artikler og egen blogg på forskning.no.

Vi har etablert nasjonale og internasjonale fagnettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen områdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.

Vi har også etablert et nasjonalt register som understøtter implementering av kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen.

Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Sist oppdatert 06.10.2021