Nyhet

Nytt selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet

Ung Face It har som formålet å styrke selvtillit, forbedre kroppsbildet og minske engstelse i sosiale situasjoner. Selvhjelpsverktøyet er heldigitalt og er tilgjengelig for alle. Det er utviklet slik at det er sikkert, og gir en trygg støtte for de som tar i bruk verktøyet.

En person som holder en telefon med selvhjelpsvertøyet Ung Face it på skjermen

Foto: Adobe stock

Ung Face It er utviklet spesielt for ungdommer som syns det er vanskelig å leve med en tilstand eller skade som er synlig for andre.

Mange ungdommer er opptatt av sitt eget utseende og flere sliter med lavt selvbilde. Noen ungdommer lever med en tilstand eller diagnose som kan være synlig for andre og kan oppleve at de skiller seg ut fra det som er definert som et «vanlig» utseende. Dette kan gjøre dem ekstra sårbare for utseenderelaterte utfordringer. Selvhjelpsverktøyet Ung Face It er laget for å hjelpe ungdom til å mestre det å ha et utseende som andre legger merke til. Programmet lærer ungdom hvordan de kan takle vonde tanker og følelser, og inneholder nyttige verktøy som kan brukes til å håndtere vanskelige sosiale situasjoner.

Gå til selvhjelpsverktøyet ungfaceit.no

Hvem er dette for?  

Ung Face It er laget for ungdom mellom 12 og 17 år. Ungdommer yngre eller eldre enn 12-17 år kan også bruke programmet. Det anbefales at yngre personer og ungdommer med nedsatt kognitiv funksjonsevne gjennomfører programmet med støtte fra en forelder eller annen voksen.  

Ung Face It er testet ut av ungdom med mange forskjellige typer tilstand og skader som påvirker utseendet, for eksempel hudsykdommer, medfødte craniofaciale tilstander, leppe- kjeve- og ganespalte, arr, acne, hårtap, kortvoksthet og ansiktslammelse. Dette er kun eksempler og generelt er spørsmålet om en tilstand eller skade oppleves som synlig for andre av ungdommen selv. Dersom synligheten erfares som vanskelig, er ungdommen i målgruppen. 

Hjelper Ung Face It?

Forskning viser at Ung Face It hjelper ungdommer å takle sosiale utfordringer knyttet til å leve med et utseende som andre legger merke til. Programmet fungerer best for de ungdommer som opplever størst utfordringer knyttet til eget utseende og som bruker nok tid (anbefalt tid eller mer) på programmet.

Ikke minst viser forskningen at Ung Face It er trygt å bruke – ingen blir dårligere av å prøve programmet.

Les mer om forskningsprosjektet Ung Face It 

 

Hvordan bruke Ung Face It? 

Ung Face It består av 7 kapitler. Programmet inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser. Det er anbefalt å gjennomføre et kapittel i uken i 7 uker og å bruke minst 30 minutter på hvert kapittel. Forskning viser at ungdommer som bruker anbefalt eller mer tid på programmet har bedre effekt av det. 

Kapittel 7 er en oppsummering av de andre kapitlene av Ung Face It. For best effekt, anbefales det at ungdommen fullfører kapittel 7 to ganger – med 5-7 uker mellom.  Da får hen en påminnelse om alle deler av programmet og kan vurdere om det er noen deler hen ønsker å se på nytt.  

Programmet er fortsatt tilgjengelig selv om ungdommen har vært gjennom alle kapitlene og alle delene.

 

 

Opprinnelig publisert på Senter for sjeldne diagnoser sin nettside.

Forskning om Ung Face It

    Sist oppdatert 07.03.2024