En person og en baby

Norwegian Advisory Unit on Disease Related Undernutrition

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)

NKSU skal samle, utvikle og spre kunnskap om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten.  Kosthold og ernæring er en viktig del av behandling og oppfølging av pasienter etter akutt og kronisk sykdom. Redusert ernæringsstatus som følge av sykdom eller behandling er assosiert med økt sykelighet, redusert livskvalitet og lengre opphold på sykehus eller andre institusjoner. Tilpasset kosthold og ernæringstiltak kan forbedre næringsinntaket og ernæringsstatusen til de pasientene dette gjelder.

Sist oppdatert 28.01.2024