Krefttyper hos barn

Barn har andre krefttyper enn voksne. Mens vi hos voksne ser overveiende carcinomer og adenocarcinomer, er det hos barn leukemier (blodkreft), hjernesvulster, lymfekreft, samt en lang rekke sjeldne kreftsvulster som dominerer.

Grafisk fremstilling av fordelingen av krefttyper hos barn. Forklaringen står i bildeteksten.
CNS (Kreft i sentralnervesystemet) og leukemi er blandt de dominante krefttypende hos barn. Fordelingen bildet viser er leukemi (31%), CNS (29%), lymfom (9%), bløtvev (6%), nevroblastom (5%), nyre (5%), ben (4%), germinom (3%), retinoblastom (3%), andre (3%) og lever (2%).

Generelt kan man si at kreft hos voksne ofte går ut fra et organ (brystvev, prostata, lunge), slik at lokalisasjonen vil gi sterke pekepinn om hva det dreier seg om. Hos barn er det typisk at det er en bestemt type vev som er affisert – benmarg (leukemi), nervevev (nevroblastom og CNS-svulster), bindevev (sarkomer), lymfatisk vev (lymfomer) o.s.v. Her sier lokalisasjonen i kroppen ofte ikke så mye, lymfomer kan for eksempel oppstå mange steder i kroppen, og vevsprøve (biopsi) vil være helt nødvendig for å slå fast hva det dreier seg om.

De to største diagnosegruppene hos barn er akutt leukemi (blodkreft) og svulster i sentralnervesystemet, med ca. en tredjedel hver. Den siste tredjedelen er satt sammen av en lang rekke diagnoser. Alt unntatt leukemi kalles også for "solide svulster". Vil du vite mer om de enkelte krefttyper klikker du i menyen nedenfor.

Sist oppdatert 04.01.2023