En gruppe barn som leker i en hage

Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB)

Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på diagnostikk og behandling av solide svulster hos barn. Med solide svulster menes lokaliserte faste kreftsvulster, i motsetning til for eksempel blodkreft.

Kontakt oss
Hovedformålet med tjenesten er at alle barn som diagnostiseres med kreftsvulster i Norge, uansett bosted,  skal få utredning og behandling etter de beste internasjonale standarder. 
KSSB behandler ikke pasienter, men sikrer at alle barn i Norge får lik tilgang på optimal behandling etter internasjonal standard.

 

Ansatte ved KSSB:

Maria Winther Gunnes (Leder) mawgun@ous-hf.no
Helga Guldvog (konsulent) b16436@ous-hf.no

Sist oppdatert 10.02.2023