KSSB-kontaktinfo

Sekretariat:
Einar Stensvold (leder av kompetansnettverket, overlege, PhD) einste@ous-hf.no 
Helga Guldvog (konsulent) b16436@ous-hf.no

Postadresse:
Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for solide svulster hos barn (KSSB)
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Barne- og Ungdomsklinikken
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 20  
Telefon: 23 07 00 24
Telefon KSSB-leder: 23 07 02 51  
 
Fax: 23 07 32 02

Sist oppdatert 11.04.2024