Om bakgrunnen for etablering av kompetansetjenesten

​Nasjonal kompetansesenter for solide svulster hos barn (KSSB) ble opprettet i 1999 etter en opprivende strid i fagmiljøet om sentralisering av utredning og behandling av kreftsvulster hos barn. Det såkalte «Sæter-utvalget» skulle tidlig i 90-årene vurdere sentralisering av solide svulster hos barn til Oslo, først og fremst pga deres sjeldenhet/små tall. Flertallsinnstillingen (medlemmene fra Helse Sør) anbefalte sentralisering, mindretallsinnstillingen (representanten fra Trondheim, med hele fagmiljøet utenfor Rikshospitalet/DNR bak seg) anbefalte å opprettholde den desentraliserte modellen. Det Kongelige Sosial- og Helsedepartement valgte å ikke anbefale sentralisering, men opprettet kompetansesenteret for solide svulster hos barn (nå kompetansetjenesten) for å sikre oppbygging og spredning av god kompetanse innen utredning og behandling av barnesvulster i alle helseregioner.

Kompetansesenteret ble i 2011 omgjort til "Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn" og følger retningslinjer for nasjonale kompetansetjenester utgitt av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Sist oppdatert 13.04.2018