For helsepersonell

Vår oppgave som kompetanstjeneste er å øke og formidle kunnskap om seksuelt overførbare infeksjoner blant helsepersonell og hos publikum bland annet gjennom forskning, kurs og publikasjoner.

Sist oppdatert 28.10.2021