Møter, kurs og konferanser

NKSOI holder kurs og foredrag, lokalt og eksternt, om seksuelt overførbare infeksjoner, testing, diagnostisering, behandling, oppfølging, risiko og forebyggende arbeid.

Ta kontakt på nksoi@ous-hf.no hvis du ønsker å vite mer om muligheter for kurs og foredrag.

Tilbake til hovedsiden


Dato: 17. november 2023

Sted: Scandic St Olavsplass, Oslo

Tema: "Seksuell helse blant migranter i Norge».

For program og påmelding, klikk he​r

10.11.22: Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner, Olafiaklinikken, Trondheimsveien 2 bygg N, Oslo.

Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner (legeforeningen.no)

Målgruppe: Helsesykepleiere, leger, jordmødre og sykepleiere ved ungdomshelsetjenesten og andre helsetjenester i kommunen der det tas prøver til undersøkelse for klamydia, hiv, syfilis, hepatitt B og andre seksuelt overførbare infeksjoner. 

Læringsmål: Deltakerne skal ha god kunnskap om hiv og soi, hvordan de overføres, diagnostiseres og behandles.

Dato: 23. - 24. Mai 2023

Sted: Scandic Park Sandefjord

Program

Påmelding: https://www.deltager.no/register/#/soikurs2023​


Målgruppe: Sykepl​​eiere og spesialsykepleiere som arbeider med pasienter i risiko for seksuelt overførbare infeksjoner.

Dato: ​9 Juni 2023

Sted:​ Olafiaklinikken, Trondheimsveien 2, Oslo

Pris: 250,- (inkluderer lunsj)

Program for kurs i vene​​rologisk sykepleie 08.02.23.docx

For påmelding klikk her​


2023: 2022:

  • 35th Nordic Congress of Dermatology & Venereology, Copenhagen, Denmark. April 19-22, 2022 ncdv2022 - ncdv2022.org 
  • ​EADV spring symposium, Lubljana, Slovenia 12-14 mai 2022EADV Symposium 2022 | Welcome to the EADV 2022 Spring Symposium, 
  • BASHH Annual Conference 2022 Monday 20th – Wednesday 22nd June at Cutlers’ Hall, Sheffield, UK.   BASHH Annual Conference 2022 Delegate Registration (eventsair.com)
  • The 24th International AIDS Conference, Montreal, Canada, and virtually 29.juli- 2. aug. AIDS 2022, the 24th International AIDS Conference
  • Australasian HIV & AIDS Conference hiv and aids+ sexualhealth 29.aug-1.sept Australasian HIV & AIDS Conference ASHM
  • 23rd IUSTI World Congress, Victoria falls, Zimbabwe, 4 - 7 September 2022 (iusti2022zimbabwe.com) 
  • 31st EADV congress 2022 Milano 7-19 september 2022 Designing the future og dermatology and venereology EADV Congress 2022 | Welcome to the EADV 2022 Congress
  • 35th IUSTI-Europe conference Tbilisi, Georgia, sept 29- oct 01 2022 Home - IUSTI (iusti-europe2022.org) 

Sist oppdatert 27.06.2023