Sarkom

Pasientforeningen

Sarkomer er en pasient- og likepersonorganisasjon for alle berørte av sarkom. Organisasjonen er også for dem som ønsker å støtte vårt arbeid.

Sarkomer er en organisasjon som vil bidra til;

  1. å publisere og spre informasjon om symptomer på sarkom, og bidra til tidlig, presis diagnostisering og tidlig start på behandling av personer med sarkom
  2. å hevde sarkompasienter og pårørendes velferd og rettigheter
  3. at tidligere sarkompasienter kan hjelpe andre sarkompasienter med å mestre sin situasjon gjennom likepersonsarbeid

Organisasjonens mål og visjon er derfor å gjøre informasjon om en sjelden kreftdiagnose tilgjengelig, bidra til bevissthet og kunnskap om sarkom, og være et forum og en møteplass for sarkomberørte.

Sarkomer ble stiftet 1. oktober 2011. Styret består av 9 personer, sammensatt av nåværende eller tidligere pasienter, pårørende til eller etterlatte av de som har eller har hatt sarkom, og fagutdannet personell innenfor sarkom og/eller kreft. De fagutdannede har ikke organisatoriske rettigheter, og har ikke stemmerett i styret.

Sarkomer.no

Sist oppdatert 09.12.2022