Kvalitetsregister

​Nasjonalt kvalitetsregister for sarkom i Kreftregisteret

Arbeidet med Sarkomregister i Kreftregisteret startet i 2015. Det ble dannet en arbeidsgruppe som jobbet med kravspesifikasjon til registeret. Alle helseforetak og alle relevante medisinske spesialiteter var representert i arbeidsgruppen.

Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon som ble vedtatt på referansegruppemøte 29.02.2017. Man kan lese kravspesifikasjon for sarkomregisteret her.

Meldingsutvikling for Sarkomregister i Kreftregisteret startet i 2017.

Kvalitetsregisteret ble åpent for registrering i januar 2019.

I 2020 ble det gitt ut den første årsrapport fra Kvalitetsregisteret for sarkom i Kreftregisteret.

Registeret søker om nasjonalt status.

Internt kvalitetsregister for sarkom på Radiumhospitalet

Internt kvalitetsregister for sarkom på Radiumhospitalet har eksistert siden 1980-tallet. Modernisering og drift av kvalitetsregisteret har vært en viktig oppgave for kompetansetjenesten.

Nasjonale kompetansetjeneste for sarkom utgir årsrapporter basert på dette interne kvalitetsregisteret.Sist oppdatert 08.02.2021