Sarkom, sjeldne diagnoser

ERN EURACAN

​OUS Radiumhospitalet ble i 2017 godkjent som senter i et europeisk referansenettverk av høyt profilerte sykehus innen sarkombehandling, "European Reference Network on Rare Adult Cancer" (ERN EURACAN).

Målet med nettverket er å samle kunnskap og kompetanse i EU for å legge til rette for helsetjenester av høy kvalitet i spesifikke fagområder.  ERN vil også tjene som knutepunkter for utdanning, opplæring og forskning, samt informasjonsformidling og evaluering av helsetjenester.

Intensjonen er å bidra til økt kvalitet, økt tilgjengelighet og bedre kostnadseffektivitet for utredning og behandling av pasienter med sjeldne diagnoser, blant annet sarkom.

ERN EURACAN

Sist oppdatert 09.12.2022