Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av barn og unge med alvorlige psykosomatiske tilstander. Dette er stress- og traumerelaterte tilstander med alvorlige somatiske symptomer (smerter, lammelser, kramper, sanseutfall mv.) uten fysiske funn som kan forklare tilstandsbildet fullt ut, og med en gjennomgripende innvirkning på barnets funksjon.

I tråd med tjenestens mandat har ikke tjenesten noen klinisk virksomhet, det vil si at vi tar ikke imot direkte pasienthenvisninger. Det er en målsetning at barn og unge med psykosomatiske tilstander fanges opp tidlig i forløpet og håndteres i tråd med kunnskapsbasert behandling, uavhengig av bosted.

 

 

Sist oppdatert 04.03.2021