Litteraturanbefalinger

Her har vi samlet et utvalg av relevant norsk og engelsk faglitteratur, med vekt på klinisk nyttige publikasjoner. Ved interesse for ytterligere dypdykk henvises til publikasjonenes referanselister. Vi tar gjerne mot tips fra dere om andre relevante publikasjoner.

Agorastos, A. & Chrousos, G. P. (2021). The neuroendocrinology of stress: the stress-related continuum of chronic disease development. Molecular psychiatry. https://doi.org/10.1038/s41380-021-01224-9

Agorastos, A., Pervanidou, P., Chrousos, G. P. & Baker, D. G. (2019). Developmental trajectories of early life stress and trauma: A narrative review on neurobiological aspects beyond stress system dysregulation. Front Psychiatry, 10, 118-118. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00118

Chrousos, G. P. (2009). Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol, 5(7), 374-381. https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.106

Diseth, T. H. & Christie, H. J. (2005). Trauma-related dissociative (conversion) disorders in children and adolescents - an overview of assessment tools and treatment principles. Nord J Psychiatry, 59(4), 278-292. https://doi.org/10.1080/08039480500213683

Evans, G. W., Li, D. & Whipple, S. S. (2013). Cumulative Risk and Child Development. Psychological Bulletin, 139(6), 1342-1396. https://doi.org/10.1037/a0031808

Gatchel, R. J., Peng, Y. B., Peters, M. L., Fuchs, P. N. & Turk, D. C. (2007). The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. Psychological Bulletin, 133(4), 581-624. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.4.581

Getz, L., Kirkengen, A. L. & Ulvestad, E. (2011). Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 131(7), 683-687. https://doi.org/10.4045/tidsskr.10.0874

Gjems, S. (2014a). Det sitter mellom ørene? Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 134(7), 695-695. https://doi.org/10.4045/tidsskr.13.1560

Gjems, S. (2014b). It's between your ears? Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 134(7), 695-695. https://doi.org/10.4045/tidsskr.13.1560

Gjems, S. & Helgeland, H. (2018). En ung gutt med uforklarlig hodepine og lammelser. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 138(13). https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0081

Griffin, A. & Christie, D. (2008). Taking the Psycho out of Psychosomatic: Using Systemic Approaches in a Paediatric Setting for the Treatment of Adolescents with Unexplained Physical Symptoms. Clin Child Psychol Psychiatry, 13(4), 531-542. https://doi.org/10.1177/1359104508096769

Handelsby, N. & Elgen, I. (2021). Den blanke tavle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58,(8).

Helgeland, H. & Førde, S. (2017). Barn og unge med uforklarlige kroppslige symptomer. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 137(6), 13-14. https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0134

Helgeland, H. & Gjems, S. (2020). Somatiske symptomtilstander hos barn og unge. -Fra ny viten til klinisk praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 57(9), 657-665.

Helgeland, H., Lindheim, M. Ø., Diseth, T. H. & Brodal, P. A. (2021). Klinisk hypnose – en revitalisering av legekunsten. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 141(7). https://doi.org/10.4045/tidsskr.21.0098

Herner, L. B., Førde, S., Helland, I. B., Knudsen-Heier, S. & Diseth, T. H. (2021). Dissosiativ identitetsforstyrrelse i utredning av barn og ungdom: Teori og kliniske utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58(8), 672-680. https://doi.org/10.52734/479NhF9g

Karterud, H. N., Risør, M. B. & Haavet, O. R. (2014). The impact of conveying the diagnosis when using a biopsychosocial approach: A qualitative study among adolescents and young adults with NES (non-epileptic seizures). Seizure, 24(C), 107-113. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2014.09.006

Kirkengen, A. L. & Ulvestad, E. (2007). Heavy burdens and complex disease - An integrated perspective. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 127(24), 3228-3231. https://tidsskriftet.no/sites/default/files/pdf2007--3228-31eng.pdf

Kozlowska, K. (2013a). Functional somatic symptoms in childhood and adolescence [485-492]. London.

Kozlowska, K. (2013b). Functional somatic symptoms in childhood and adolescence. Curr Opin Psychiatry, 26(5), 485-492. https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3283642ca0

Kozlowska, K. (2020). Functional somatic symptoms in children and adolescents : a stress-system approach to assessment and treatment (S. Scher & H. Helgeland, Red. First edition, 2020. utg.). Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan.

Kozlowska, K., Chudleigh, C., Elliott, B. & Landini, A. (2016). The body comes to family therapy: Treatment of a school-aged boy with hyperventilation-induced non-epileptic seizures. Clin Child Psychol Psychiatry, 21(4), 669-685. https://doi.org/10.1177/1359104515621960

Kozlowska, K., English, M., Savage, B. & Chudleigh, C. (2012). Multimodal Rehabilitation: A Mind- Body, Family-Based Intervention for Children and Adolescents Impaired by Medically Unexplained Symptoms. Part 1: The Program. The American journal of family therapy, 40(5), 399-419. https://doi.org/10.1080/01926187.2012.677715

Kozlowska, K., Palmer, D. M., Brown, K. J., McLean, L., Scher, S., Gevirtz, R., Chudleigh, C. & Williams, L. M. (2015). Reduction of autonomic regulation in children and adolescents with conversion disorders. Psychosom Med, 77(4), 356-370. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000184

Kozlowska, K., Sawchuk, T., Waugh, J. L., Helgeland, H., Baker, J., Scher, S. & Fobian, A. D. (2021). Changing the culture of care for children and adolescents with functional neurological disorder. Epilepsy & behavior reports, 16, 100486-100486. https://doi.org/10.1016/j.ebr.2021.100486

Kozlowska, K., Scher, S., Helgeland, H. & Carrive, P. (2021). Asylum-seeking children in shutdown: Neurobiological models. Developmental child welfare, 3(3), 282-309. https://doi.org/10.1177/25161032211036162

Malas, N., Ortiz-Aguayo, R., Giles, L. & Ibeziako, P. (2017). Pediatric Somatic Symptom Disorders. Curr Psychiatry Rep, 19(2), 1-11. https://doi.org/10.1007/s11920-017-0760-3

Maneta, E. K., Khachane, Y., Kozlowska, K., Savage, B., McClure, G., Butler, G., Gray, N., Worth, A., Mihailovich, S., Perez, D. L., Helgeland, H. & Chrousos, G. P. (2019). Twisted in Pain: The Multidisciplinary Treatment Approach to Functional Dystonia. Harv Rev Psychiatry, 27(6), 359-381. https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000237

Pareés, I., Kojovic, M., Pires, C., Rubio-Agusti, I., Saifee, T. A., Sadnicka, A., Kassavetis, P., Macerollo, A., Bhatia, K. P., Carson, A., Stone, J. & Edwards, M. J. (2013). Physical precipitating factors in functional movement disorders. J Neurol Sci, 338(1), 174-177. https://doi.org/10.1016/j.jns.2013.12.046

Ramberg, B. K. & Diseth, T. (2012). Barn med langvarig smerte: Fanget i vonde sirkler- veien ut. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(3), 241-246).

Rusten, B. K. (2017). Behandling av barn og unge med konversjonslidelser. En systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Psykologforeningen, https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2017/08/behandling-av-barn-og-unge-med-konversjonslidelser

Kronikker i Dagens medisin:

Helgeland H & Diseth TH (2021), Dagens medisin, Hvorfor avvises mange unge på feilaktig grunnlag? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/17/hvorfor-avvises-mange-unge-pa-feilaktig-grunnlag/

Helgeland H, Fundingsrud HP, Bakken AK, Flottorp S & Diseth TH (2021), Dagens medisin, Er pakkeforløp riktig løsning for utmattede pasienter? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/17/er-pakkeforlop-riktig-losning-for-utmattede-pasienter/

Helgeland H, Gjems S & Førde S (2017), Dagens medisin, For dårlig behandling av unge med kroppslige symptomer https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/03/29/for-darlig-behandling-av-unge-med-kroppslige-symptomer/

Helgeland H (2016), Dagens medisin, Når legebesøk og medisinsk utredning gjør barn sykere https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/12/18/-nar-legebesok-og-medisinsk-utredning-gjor-barn-sykere/

Helgeland H & Gjems S (2016), Dagens medisin, Når helsevesenet gjør barn sykere https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/03/18/nar-helsevesenet-gjor-barn-sykere

Sist oppdatert 16.02.2022