Gjensidig påvirket? Fagdag om rus og personlighetsforstyrrelser

Synes du det er vanskelig å navigere innen diagnostikk og behandling ved samtidig rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser? Da er denne fagdagen skreddersydd for deg! Her dykker vi inn i det komplekse samspillet mellom disse utfordringene.

6.
desember
2024
  1. 06. des. 2024, 08:30 - 15:40
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 06. des. 2024, 08:30 - 15:40

Arrangør

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Påmelding

Frist for påmelding: 29. nov. 2024, 23:00
Meld deg på her

Det er ingen enkel oppgave å orientere seg i et landskap der ruslidelser og personlighetsforstyrrelser veves sammen, ofte i et nett av liknende og overlappende symptomer. Hva er høna og egget? Hvorfor drikker Jeppe? osv.

For mange med underliggende personlighetsvansker, blir rusen en medisin for å takle utfordringer knyttet til egen selvforståelse og relasjoner til andre. Samtidig kan ruslidelser likne på og/eller forsterke personlighetsvansker. Rusmiddelmisbruk kan dessuten føre med seg overveldende mange andre utfordringer, nesten som å forsøke fange to fisk med hendene samtidig. Det kan lett glippe! En slik følelse kan også hjelperne få når det gjelder å skulle adressere begge disse problemområdene samtidig.

Denne fagdagen ruster deg til å stå sterkere i kompleksiteten rundt forståelse, diagnostikk og behandling av personlighetsforstyrrelser ved samtidig rusmisbruk. Ofte kommer hjelpen altfor sent – rusen og personlighetsproblemene skaper utenforskap og hull i CV-en, og kan ødelegge så mange fremtidige muligheter i ungdommers liv. Vi retter derfor også et fokus på tidlig intervensjon.

09.00 Velkommen v/ Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

09.15 Rus, følelser, emosjonsregulering og personlighet v/ Sigmund Karterud

10.00 Pause

10.15 Personlighetsfungeringens plass i møte med ruslidelser – relevans for klinisk praksis v/ Tore Buer Christensen

11.00 Pause

11.15 Når og hvordan utrede personlighetsforstyrrelse i arbeid med ruslidelser v/ Katharina Morken

12.00 Lunsj

12.50 Panelsamtale Erfaringer fra behandling av PF i rusfeltet

13.30 Pause

13.45 Betydningen av personlighetsforståelse i behandling av rusproblemer, fra et psykodynamisk perspektiv v/Torbjørn Liaaen

14.30 Pause

14.45 Avhengighet: rus eller relasjon? Forståelse av ungdom med rusvansker v/ Zemir Popovac

15.30 Avslutning

Målgruppe:

Fagdagen er tilpasset helsepersonell som jobber med unge og voksne innen førstelinjen og spesialisthelsetjenesten. Du er også velkommen til å delta dersom du er spesielt interessert i tematikken.

Dato: 6. desember
Tid: 8:30-15:40
Pris:
Digital deltakelse: 1 700,-
Fysisk deltakelse: 2 100,- (inkluderer lunsj)

Påmeldingsfrist: 

Fysisk deltakelse: 6. november.
Digital deltakelse: 5. desember.

Sted: Velg mellom digital eller fysisk deltagelse.
Adresse: Epicenter, Edvard Storms gate 2, 0166 Oslo

Gruppe med over 10 deltakere?
Vi tilbyr rabatt til grupper med over ti deltakere.
10-13: 35% rabatt (1 105,- pr. deltaker)
14-40 : Fastpris på 15 000,-
41 eller flere deltakere: 15 000,- + 500,- pr. deltaker utover 40 stk.

Ønsker dere å delta fysisk som gruppe? Da kommer et tillegg på 400,- pr. deltaker.

Kontakt oss for mer informasjon om rabatt: napp@ous-hf.no

Godkjenning og kursbevis:


Kurset søkes godkjent som 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening og som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening.

Etter avtale med Norsk Psykologforening og Den norske legeforening, må følgende krav være oppfylt for at vi kan sende deg kursbevis: 

Deltatt hele kursdagen. Hatt på kamera gjennom hele kursdagen, dersom du har deltatt digitalt. Kursbevis deles ut til fysiske deltakere på slutten av dagen.

Avbestilling:
Frist for avmelding med rett til full refusjon av kursavgiften avhenger av hvorvidt du har bestilt fysisk eller digital deltakelse.

  • Fysisk deltakelse: Må avbestilles tre uker før fagdagen (15. november) for full refusjon av kursavgiften.
  • Digital deltakelse: Må avbestilles en uke før fagdagen (29. november) for full refusjon av kursavgiften.

Avmelding etter disse fristene faktureres med 100% av kursavgiften. Skulle du bli forhindret til å delta fysisik, får du fremdeles tilgang til digital deltakelse. Ved endring fra fysisk til digital deltakelse etter overnevnte frist, faktureres fremdeles tillegget for fysisk deltakelse. 

 

Klikk her for påmelding.

Arrangementer

Nytt fra NAPP