God diagnostikk av personlighetsforstyrrelser med SCID-5-PF

SCID-5-PF er et kvalitetssikret og essensielt verktøy for god diagnostikk av personlighetsforstyrrelser.

Åse-Line Baltzersen
Publisert 20.07.2020
Sist oppdatert 13.03.2024
SCID-5-PF pakken med manual, protokoll og screeningheftet

God diagnostikk av personlighetsforstyrrelser krever et godt arbeidsverktøy. Pasienter som kommer med ulike symptomer til en spesialist eller blir innlagt på sykehus, gjennomgår alltid en utredning i form av blodprøver, evt. røntgen, MR osv. for å sikre rett diagnose og behandling. SCID-5-PF har samme funksjon i klinisk praksis.

SCID-5-PF kommer som en pakke bestående av protokoll, manual og screeninghefte. Det stilles nå krav til helsetjenesten om å kjøpe inn dette materialet. Hver spesialist må ha sin egen pakke, og protokollen kan kopieres til alle utredningene spesialisten selv er ansvarlig for. Gyldendal tilbyr også rimelige protokollkopier til de som har kjøpt pakken.

Hva er SCID og SCID-5-PF?


SCID (Structrural Clinical Interview for DSM) er et strukturert klinisk intervju for å kartlegge diagnoser i hht. det amerikanske diagnosesystemet DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Diagnoseverktøyet vurderes som den beste operasjonaliseringen av diagnosene vi forholder oss til, og bidrar til å kvalitetssikre diagnostikken. SCID-5-PF er et strukturert klinisk intervju for å diagnostisere personlighetsforstyrrelser

Ulovlig piratkopiering

I Norge har praksisen vært at forrige utgave, SCID-II, ble kopiert fritt til klinisk bruk. Dette har aldri vært tillatt, langt mindre når det nå foreligger en autorisert protokoll og manual på norsk. Det kan oppleves som en brå overgang når man nå må betale for intervjuet, men det følger flere fordeler av å gå til innkjøp av SCID-5-PF.

Forskjellen på SCID-II og SCID-5-PF

 Den største forskjellen på intervjuene ligger i kvalitetskontrollen av intervjuet samt at vi nå har fått manualen som følger med intervjuet. Selve intervjuprotokollen er ganske lik den forrige utgaven. Den generelle innledning og skåringssystemet er endret, samt noen spørsmålsformuleringer. Full oversikt over endringer finnes her.

Gyldendal Akademiske har oversatt og kvalitetssikret ifølge definerte kriterier fra American Psychiatric Association (APA). Arbeidet er fagfellevurdert av norske spesialister innen psykiatri og klinisk psykologi i alle faser av prosessen.

 I manualen følger det med:

 • Bakgrunnsinformasjon om intervjuet
 • Veiledning om hvordan symptomer og plager skal vektlegges kriterie for kriterie
 • Skriftlig øvingsmateriell.

   Det er også mulig å kjøpe kasusvideoer for trening og kalibrering her.

  Pakker med Protokoll, manual og screeninghefte koster kr.1749 og kan bestilles hos Gyldendal Akademiske.

SCID-5-PF kurs: tilpasses de nye dimensjonale modellene for personlighetsforstyrrelser

Forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser har hatt en enorm utvikling de seneste tiårene. ICD-11 og den alternative modellen i DSM-5 introduserer dimensjonale modeller for personlighetsforstyrrelser. Kategoriene faller delvis bort.

Kurset «Utredning av personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-5-PF» gir en innføring i hvordan tilpasse dagens kategoriske system til en dimensjonal forståelse. Kursdagen integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredninger av pasienter ved bruk av SCID-5-PF.

Les mer om kurspakker fra NAPP her.

Trenger jeg nytt SCID-kurs?


Forskjellene fra SCID-II til SCID-5-PF er som nevnt ikke store. Klinikere som har SCID-II kurs trenger derfor ikke nødvendigvis ny kursing for å ta i bruk SCID-5-PF. Men for en gyldig og pålitelig bruk av protokollen og screeninghefte er det er nødvendig at verktøyene brukes i samsvar med manualen.  Screeninghefte kan f.eks. kun brukes sammen med intervjuet. Dette står godt beskrevet i manualen.

Dersom en ønsker en oppfriskning, eller ikke har så mye erfaring med diagnoseverktøyet, tilbyr NAPP regelmessig kurs i «Utredning av personlighetsforstyrrelser med bruk av SCID-5-PF». Følg med på vår hjemmeside eller Facebook side for oppdateringer om kurs. Vi kan også holde kurset hos dere lokalt, ta kontakt med NAPP ved behov for kurs lokalt hos dere.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev for oppdateringer.

Arrangementer

Les flere artikler her

  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

  Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og problemer i mellom...
  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
  Et nærbilde av en persons øye