Selfie av Kjetil Bremer og Åse-Line Baltzersen

En podcast om personlighet og personlighetsforstyrrelser

Personlighetsmysteriet

En fagpodcast der vi utforsker personlighetens mer trøblete sider sammen med forskere, klinikere og mennesker med egenerfaring. Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri.

Lytt til Personlighetsmysteriet på Spotify, Apple Podcast eller Buzzsprout/Nettleser.

Nytt fra NAPP

  Arrangementer

  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen.
  Les mer om NAPP her
  Kreated Media via Unsplash
  Sist oppdatert 08.02.2024