Kostbart med personlighetsforstyrrelser

Ny studie avdekker: Personlighetsforstyrrelser koster Norge over 200 000 per person over en periode på seks måneder før spesialisert behandling.

Åse-Line Baltzersen
Publisert 28.03.2023
Sist oppdatert 19.02.2024

Trist mann alene ved et vindu

Ny studie fra forskningsgruppen for personlighetsforstyrrelser med Carl-Aksel Sveen i spissen, har undersøkt kostnadene knyttet til personlighetsforstyrrelser seks måneder før pasientene begynte i spesialisert behandling. Datainnsamlingen er foretatt ved enheter tilknyttet Nettverk for personlighetsforstyrrelse.

De samfunnsøkonomiske kostnadene viste seg å være svært store – over 200.000 kr per pasient for perioden på seks måneder. Det vil si på samme nivå som schizofreni, og betydelig mer kostbart enn depresjons- og angstlidelser.

Nesten 8 av 10 uten arbeid

Tapt arbeidsproduktivitet var den største kostnaden, med nesten 8 av 10 pasienter utenfor arbeidsmarkedet før behandlingen. Når det gjelder bruk av ressurser i helsetjenesten var de største kostnadene knyttet til innleggelser og ulike typer ikke-spesialisert poliklinisk behandling.

Lønnsomt med forebygging, tidlig intervensjon og behandling

Studien understreker viktigheten av forebygging og tidlig intervensjon, for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet. Har det først skjedd, lønner det seg å tilby pasienter med personlighetsforstyrrelser spesialisert behandling som også kan bidra til økt deltagelse i arbeidslivet. Det kan bidra til forbedret livskvalitet for den enkelte, i tillegg til store samfunnsøkonomiske besparelser.

Kilde:

Societal costs of personality disorders: A cross‐sectional multicenter study of treatment‐seeking patients in mental health services in Norway

Fagdager, kurs og arrangementer

Nytt fra NAPP

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen.
Les mer om NAPP her
Kreated Media via Unsplash