Andrew Chanen foreleser på fagdag om ungdom med personlighetsproblemer den 21/10

NAPP inviterer til digital fagdag om ungdom med personlighetsproblemer den 21. oktober 2022. Den kjente australske psykiateren Andrew Chanen er hovedforeleser.

Frøy Lode Wiig
Publisert 04.10.2022
Sist oppdatert 19.02.2024

 

Professor Andrew Chanen

​– Jo tidligere vi utreder og behandler personlighetsproblemer, jo mindre omfattende blir hjelpebehovet på sikt. Vi må tørre å diagnostisere personlighetsproblemer hos ungdom slik at de kan få effektiv hjelp, sier Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Den 21. oktober inviterer NAPP til digital fagdag om ungdom med personlighetsproblemer. Blant tema som vil bli belyst er utvikling og forståelse av personlighetsproblemer, samt utredning og behandling. Først ut blant foreleserne er den kjente psykiateren Andrew Chanen fra Australia.

HYPE – tidlig intervensjon

Professor Chanen har i en årrekke arbeidet for at personlighetsproblemer hos ungdom skal diagnostiseres og behandles tidlig. Han er grunnlegger og leder av HYPE (Help Young People Early), et behandlingsprogram for unge med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Programmet kan vise til gode behandlingsresultater, og legger særlig vekt på forebygging og tidlig intervensjon.

På fagdagen skal professor Chanen forelese om hvorfor tidlig intervensjon er viktig, og hvordan personlighetsproblemer kan fanges opp. Han skal også snakke om hvordan klinikere kan starte opp og drive virksom behandling.  

Se Andrew Chanen foredrag: Prevention and Early Intervention for Personality Disorder (ekstern nettside)

Forskning gir grunn til optimisme

– Det er dessverre fremdeles slik at noen behandlere kvier seg for å gi diagnosen personlighetsforstyrrelser til unge mennesker, blant annet fordi de oppfatter diagnosen som stigmatiserende. Men for å kunne gi god og effektiv behandling, må vi tørre å kalle en spade en spade, mener NAPP-leder Eikenæs.

De siste tiårene er det gjort store fremskritt innen forskning på personlighetsforstyrrelser. En rekke studier har påvist at personlighetsforstyrrelser oppstår i barne- og ungdomsår. Forskning viser også at tidlig identifisering og behandling av personlighetsforstyrrelser øker sannsynligheten for å bli frisk.

– Det fins flere effektive behandlingsmetoder for personlighetsforstyrrelser, understreker Eikenæs.

Program for fagdagen

På fagdagen vil ulike behandlingsmodeller bli presentert. Ina Bekkevold-Jernberg fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og Kristin Espenes fra Bufetat skal dele erfaringer om implementering av DBT-OEM (dialektisk atferdsterapi og omsorgs- og endringsmodellen) i barnevernsinstitusjoner.

Sara Germans, Anja C. Bach og Linda Anette Jørstad skal gi en innføring i hvordan behandlingsprogrammet STEPPS/STAIRWAYS brukes i barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Trøndelag.

Overlege Thomas Blikshavn fra Avdeling for barn og unges psykiske helsevern ved Ahus skal gi en tilstandsrapport fra akuttavdelingen. Mens psykologspesialist Tormod Stangeland, også fra Ahus, skal snakke om viktigheten av å tørre å spørre og orke å høre i samtale med ungdom med suicidale tanker.

Det vil også være en panelsamtale hvor representanter fra team som har startet tilrettelagt behandling deler sine erfaringer. Sist, men ikke minst, vil det være et eget foredrag om utredningsverktøy.

 

Kommende arrangementer

Nytt fra NAPP

  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen.
  Les mer om NAPP her
  Kreated Media via Unsplash

  Nettverk for personlighetsforstyrrelser

  Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (tidligere DagbehandlingsNettverk), er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter eller team som driver behandlingsprogram for pasienter med personlighetsforstyrrelser.
  Les mer om nettverket her
  En gruppe mennesker som sitter ved et bord og ser på en bærbar datamaskin